Buczek Dorota - przewodnicząca

Słupny Krzysztof - zastępca

Grzegorczyk Piotr - sekretarz

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej