Wasilewicz Edyta - przewodnicząca

Witkowska Agnieszka - zastępca

Borowiec Elżbieta - sekretarz

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej