Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

Przewodnicząca: Barbara Wojciechowska

Zastępca: Izabela Czarnecka

Sekretarz: Stanisław Kowalski

Skarbnik: Milena Ośko

Opiekun: mgr Aneta Śliwa

 

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej