Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

  

Opiekun semestru V/VI -  mgr Aleksandra Jedlikowska

 

 

 

Terminy zjazdów dla semestru V w roku 2016/2017

 

Plan zajęć: semestr V

 

Praca kontrolna z języka angielskiego semestr VI

 

 

ZAKRES MATRIAŁU NA EGZAMIN Z J.ANGIELSKIEGO

07.01.2017r.

Słownictwo z zakresu: człowiek (dane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, opisywanie uczuć i upodobań, zainteresowania), dom (pomieszczenia i ich wyposażenie, opisywanie domu, prace domowe, miejsce zamieszkania, wynajem mieszkania lub domu), szkoła (przedmioty szkolne, pomieszczenia w szkole, życie szkolne, zajęcia pozaszkolne, zwroty z czasownikami do/make/take), praca (zawody, prace dorywcze, przymiotniki opisujące pracę, praca zawodowa, warunki zatrudnienia, brak pracy), życie rodzinne i towarzyskie (czynności codzienne, spędzanie czasu wolnego, święta i uroczystości, etapy życia, życie rodzinne, towarzyskie i uczuciowe), żywienie (produkty żywnościowe, artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków, posiłki w restauracji, dieta), zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, kupowanie i sprzedawanie, zakupy: kupowanie ubrań, składanie reklamacji, korzystanie z usług, środki płatnicze), podróżowanie i turystyka (wakacje, zakwaterowanie w hotelu, środki transportu, podróżowanie: wypadki i problemy).

Rozumienie tekstów pisanych/rozumienie ze słuchu: strategia egzaminacyjna (dobieranie zdań do części tekstu, wielokrotny wybór, dobieranie nagłówków do części tekstu, prawda/fałsz).

Znajomość środków językowych: relacjonowanie wydarzeń przy użyciu czasów przeszłych (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect), wyrażanie planów na przyszłość (Prezent Continuous, will, be going to).

Mówienie: rozmowa z odgrywaniem roli, rozmowa na podstawie materiału stymulującego, opis ilustracji.

Wypowiedź pisemna: lit prywatny email (z elementami opisu, wynajem mieszkania, relacjonowanie wydarzeń), list półoficjalny (podanie o pracę, reklamacja).

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej