Dziennik

 

POWER plus

erasmus

tarcza 2020

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

24 czerwca społeczność szkolna ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka wraz z nauczycielami i uczniami LO im. Jana Zamoyskiego świętowała zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Był to również moment na pożegnanie kolejnego rocznika absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Inaugurując uroczystość pani Dyrektor, po przywitaniu wszystkich zebranych, pochwaliła całoroczną sumienną i systematyczną pracę nauczycieli oraz uczniów Jagiellończyka i Zamoyskiego oraz jej efekty w postaci satysfakcjonujących wyników nauczania i laurów w różnorodnych konkursach.

Korzystając ze sposobności podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły – władzom samorządowym, nauczycielom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi.

Szczególne wyrazy uznania pani Dyrektor skierowała do pani Krystyny Sochan, wyróżnionej tytułem „Przyjaciela szkoły” oraz do księdza Pawła Turowskiego, który kończąc posługę w Łęcznej, żegnał się również z rolą nauczyciela katechezy zebranej na sali młodzieży.

Obecna na uroczystości pani Marta Piwońska - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - skierowała do wszystkich zebranych uczniów i nauczycieli obu szkół kilka ciepłych słów.
Podczas tego ostatniego w tym roku szkolnym apelu, najlepsi uczniowie, którzy wyróżnili się średnią powyżej 4,75 odebrali z rąk pani Naczelnik i Dyrekcji świadectwa z wyróżnieniem, a także nagrody i dyplomy za frekwencję, czytelnictwo i inne zasługi dla szkół.

Drugą część uroczystości stanowiło pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy w pierwszej kolejności odnowili akt ślubowania, by następnie otrzymać świadectwa ukończenia szkoły.

Przedstawiciele z młodszych klas ZSZ podziękowali starszym kolegom i życzyli im powodzenia w dorosłym życiu. Z kolei reprezentanci absolwentów przemówili w imieniu klasy dziękując za trzyletnie nauczanie, wychowanie i nieustającą troskę. Swoją wdzięczność względem Dyrekcji i Grona Pedagogicznego wyrazili kwiatami i drobnymi upominkami.

Całość uroczystości sprawnie poprowadziła dwójka konferansjerów: Klaudia Król (z IIB) i Adrian Kołtunik (z ITE), a swoim wokalnym występem ubarwiła ją Kinga Wiązek (z ITE).

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej