erasmus

Grecja2019

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Już po raz trzeci czwórka uczniów z "Jagiellończyka" uczestniczyła w Festiwalu Aktywności Młodych. W tegorocznej odsłonie imprezy, która miała miejsce w dniu 24 października, wzięli udział: Weronika Stadnik (z klasy I LO), Justyna Głąb (z klasy IIB LO), Dawid Spaczyński (z klasy II TI) Barbara Wojciechowska (z klasy IV TOR) wraz z opiekunem panią Anetą Śliwą.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacji Sempre a Frente, która już po raz trzeci zaprosiła na nie uczniów z terenu Lubelszczyzny w wieku 13 - 18 lat. Spotkanie miało charakter interaktywnej gry edukacyjnej połączonej z wymianą doświadczeń i z integracją z rówieśnikami z różnych środowisk szkolnych. Równolegle odbywał się blok warsztatowy nt. aktywnych form pracy z młodzieżą, skierowany do nauczycieli i pracowników młodzieżowych.

W czasie aktywności festiwalowych młodzi uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i realizowania inicjatyw młodzieżowych, a także pozyskiwania informacji o wydarzeniach i programach edukacyjnych do nich skierowanych. Uczestnicy mogli porozmawiać z ekspertami w tych dziedzinach oraz poznawali organizacje pozarządowe i instytucje kulturalne działające w Lublinie i w województwie lubelskim, a także ofertę kulturalno-edukacyjną.

Podsumowaniem Festiwalu był udział w różnorodnych spacerach lubelskich, pokazujących historię, tradycję i kulturę Lublina w rocznicę 700-lecia nadania praw miejskich.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej