erasmus

Grecja2019

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

"Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku" - to nazwa projektu mającego na celu wzrost jakości kształcenia zawodowego, dostosowującego kwalifikacje i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy. 9 listopada 2017 r. Starosta Roman Cholewa, Wicestarosta Dariusz Kowalski oraz Skarbnik Powiatu Patrycja Miazio podpisali umowę na dofinansowanie realizacji tego projektu w technikach i zasadniczej szkole zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

 

Projekt, który będzie realizowany od 01 stycznia 2018 r. do 31 października 2019 r., uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, Kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość to 695 412,50 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa - 625 117,50 zł.

W ramach projektu 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych nabędzie nowe kwalifikacje i kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniach i studiach podyplomowych, a 111 uczniów nabędzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (w trakcie kursów, szkoleń specjalistycznych i staży zawodowych).

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami. Ponadto 6 pracowni do praktycznej nauki zawodu zostanie doposażonych w maszyny i urządzenia budowlane oraz w urządzenia informatyczne i specjalistyczne oprogramowanie. W celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na schodach pomiędzy piętrami zainstalowana zostanie platforma schodowa, umożliwiająca poruszanie się po budynku szkoły.

Cieszymy się z kolejnego kroku na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego naszej szkoły.

Fot. UMWL/Adam Piejko.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej