Erasmus +  2019

„Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry”

Projekt realizowany będzie przez naszą szkołę od 3.09.2018 roku i trwać będzie 13 miesięcy. Skierowany jest do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych, w sumie 48 uczniów, którzy uczą się na kierunkach:
- Technik Informatyk,
- Technik Budownictwa,
- Technik Architektury Krajobrazu.
W ramach projektu uczniowie będą brać udział w:
Zajęciach przygotowawczych, składających się z:
- przygotowania językowego,
- przygotowania kulturowego,
- przygotowania społeczno-pedagogicznego,
- przygotowania BHP.
Stażu zawodowym, który pozwoli uczniom na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych.
Rekrutacja i przygotowanie uczestników odbędą się na początku roku szkolnego 2018/19. Wszystkie informacje związane z realizacją projektu będą na bieżąco pojawiać się na naszej stronie internetowej oraz dostępne będą w szkole w sekretariacie.

 "Ziemia Łęczyńska"

 "Wspólnota Łęczyńska"

 Leczna24

 Strona Powiatu Łęczyńskiego

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej