erasmus

Grecja2019

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

W piątek 9 listopada 2018 r. w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej społeczność szkolna uroczyście świętowała 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas tej wyjątkowej uroczystości miało także miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych.

O godzinie 11:11 Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie "Jagiellończyka" wraz z zaproszonym gościem Kazimierzem Radko – Sekretarzem Powiatu Łęczyńskiego wspólnie zaśpiewali czterozwrotkowy hymn narodowy. Był to nie tylko punkt programu inaugurujący uroczysty apel, ale także deklaracja udziału w akcji "Rekord dla Niepodległej" organizowanej przez MEN.

Po 123 latach niewoli, karania za mówienie po polsku, zsyłek na Sybir, germanizacji i rusyfikacji, walki brata z bratem, Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Europy. Udział w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę. – mówiła w swoim przemówieniu pani Dyrektor Dorota Makara. W trakcie swojego wystąpienia wyszczególniła podejmowane przez społeczność szkolną działania w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, podkreślając także fakt, że uroczystość, która ma właśnie miejsce jest jedynie ich podsumowaniem. Jako jedną z form oddania Polsce hołdu z racji jej święta wymieniała udział uczniów w konkursach oraz zdobywanie w nich laurów i wyróżnień.

W tym dniu pierwszoklasiści z klas informatycznej, budowlanej, ekonomicznej oraz organizacji reklamy z technikum uroczyście ślubowali na sztandar naszej szkoły deklarując postawę oddanego Polaka i ucznia wiernego ideałom patrona naszej szkoły Króla Kazimierza Jagiellończyka. Pamiętajcie, że nie tylko w chwilach doniosłych, ale także codzienną, rzetelną i sumienną pracą, czcicie tę wyjątkową rocznicę. Okazujecie oddanie Ojczyźnie ucząc się na miarę waszych możliwości i potwierdzając zdobytą wiedzę wysokimi wynikami egzaminów maturalnych i zawodowych. – tymi słowy mówiła pani Dyrektor do uczniów, a zwłaszcza do pierwszaków.

Przejmujący spektakl słowno-muzyczny, który został w tym dniu zaprezentowany został przygotowany przez klasy I Liceum im. Jana Zamoyskiego pod kierunkiem pań: Marzeny Niedźwiadek, Katarzyny Konopki, Jolanty Jarawki oraz Magdaleny Kafarskiej.

Podczas tego widowiska piosenki oraz pieśni patriotyczne wykonała grupa uzdolnionych wokalnie i instrumentalnie uczniów w składzie Weronika Pyszyńska, Kinga Wiązek , Jolanta Brzostowska, Tomasz Jach oraz Patryk Maluchnik. Oprawę muzyczną i artystyczną dopełniła tematyczna prezentacja multimedialna.

Całe przedsięwzięcie miało niezwykle podniosły charakter. Towarzyszyła mu wystawa prac plastycznych o tematyce niepodległościowej wykonanych samodzielnie przez uczniów oraz galeria plakatów o takiej samej tematyce, które zawdzięczamy zaangażowaniu pań: Ewie Sawce-Kunach oraz Monice Guz.

Uwieńczeniem uroczystości w tym dniu było wspólne posadzenie dębu niepodległości w szkolnym ogrodzie. Ma on być uosobieniem siły, długowieczności nieprzemijającej pamięci.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej