erasmus

Grecja2019

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w tym roku otrzymało 230 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. W tym uprzywilejowanym gronie spośród uczniów ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej znaleźli się Weronika Pyszyńska z klasy IIIa LO im. Jana Zamoyskiego oraz Daniel Huszaluk z klasy III technikum informatycznego.
Stypendia przyznawane są na wniosek dyrektorów szkół. Otrzymują je uczniowie placówek, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Z każdego typu szkoły stypendium może dostać tylko jeden uczeń. Musi on uzyskać średnią ocen minimum 4,75 i wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.


Uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendiów dla najlepszych uczniów z Lubelszczyzny odbyła się 10 grudnia 2018 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Zgromadzonym na sali stypendystom dyplomy wręczali Lubelski Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk oraz Dyrektor Generalny LUW, pani Agata Grula.
Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w wydarzeniu był Starosta Łęczyński, pan Krzysztof Niewiadomski.
Na finiszu uroczystości był czas na wykonywanie wspólnych pamiątkowych zdjęć.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej