erasmus

Erasmus2019M

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu – Safer Internet Day panie Małgorzata Szram i Monika Mazur przygotowały szereg działań mających na celu zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji.

Wśród podejmowanych działań priorytetem była edukacja, zarówno młodzieży, jak i rodziców.

Uczniowie klas pierwszych zapoznali się na zajęciach informatyki z tematyką bezpieczeństwa w sieci, wykonywali plakaty przedstawiające zagrożenia jakie niesie ze sobą Internet.

 W dniu 1 lutego uczniowie naszej szkoły Daniel Huszaluk (3TI), Kamil Zieliński (3TI) i Jakub Głaz (2TI) próbowali swoich sił w XV Regionalnym Konkursie Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera” organizowany przez ZS Energetycznych w Lublinie. Daniel oraz Kamil zdobyli wyróżnienie.

Podczas semestralnych zebrań rodzicom wręczane były profilaktyczne ulotki na temat tego jak zapobiegać zagrożeniom wynikającym z użytkowania nowoczesnych środków komunikacji. Materiay przygotowane zostały przez panią Emilię Salak – nauczyciela-bibliotekarza.
Z kolei 5 lutego w Światowym Dniu Bezpiecznego Internetu młodzież z klasy 2TI podczas przerw prezentowała kampanie reklamowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. Towarzyszyła temu wystawa plakatów wykonanych przez uczniów. Tegoroczne hasło: „Działajmy razem!”

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej