POWER plus

erasmus

tarcza 2020

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Nie po to człowiek żyje, żeby się uczyć, ale po to się uczy żeby lepiej żyć - słowa te w dniu 26 kwietnia 2019 r. towarzyszyły tegorocznym absolwentom w trakcie ich uroczystego zakończenia nauki i pożegnania z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Absolwenci klas trzecich LO i czwartych Technikum spotkali się aby wraz z Dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, młodszymi koleżankami i kolegami oraz zaproszonymi gośćmi aby uroczyście zakończyć kolejny z etapów w edukacji i jeden z wielu w życiu.

Pani Dyrektor Dorota Makara w swoim przemówieniu życzyła absolwentom „Jagiellończyka” powodzenia na czekających ich egzaminach maturalnych, by ich wynik był satysfakcjonujący – zarówno dla nich jak i dla szkoły. Ponadto na koniec cytując Małgorzatę Stolarską udzieliła im rady: Dopomóżcie dzisiaj odchodzącym chwilom, by jutro były warte wspomnień.

Kilka słów do Absolwentów skierował Wicestarosta Łęczyński – pan Dawid Kostecki gratulując im przy tym ukończenia dobrej szkoły ponadgimnazjalnej jaką jest „Jagiellończyk”.

Podczas uroczystości zgodnie z tradycją dokonało się przekazanie sztandarów przez poczty z klas najstarszych, pod opiekę nowym składom sztandarowym z młodszych klas technikum i liceum.

Po tej symbolicznej chwili nastąpił kulminacyjny moment całej imprezy na który absolwenci czekali – chwila wręczania świadectw i nagród. Nagrodę Patrona szkoły, wręczaną szczególnie wyróżniającym się absolwentom szkoły przyznano Kindze Wiązek, Kamilowi Sowińskiemu i Michałowi Miturze. Dodatkowo wyróżnieni zostali także ci z grona absolwentów, którzy w ciągu minionych lat aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły udzielając się podczas imprez sportowych oraz osiągnęli wysokie wyniki czytelnicze.

Podczas tej uroczystości głos zabrali również ci, dla których zebraliśmy się tego dnia. Klaudia Styś i Michał Mitura w imieniu absolwentów podziękowali za wspólnie spędzony czas, za trud włożony przez nauczycieli w kilkuletni proces edukacyjno-wychowawczy klas kończących szkołę. Aby dać wyraz wdzięczności absolwenci wręczyli Dyrekcji, panu Wicestaroście i nauczycielom kwiaty.

Tradycyjnie reprezentacja uczniów klas młodszych żegna starszych kolegów przygotowując dla nich krótką część artystyczna. W tym roku uczniowie z klas I TE/TOR, III TB i II LO zaprezentowali krótką scenkę sytuacyjną o charakterze kabaretowym przygotowaną pod opieką pań: Małgorzaty Szram i Anny Korszla-Mazurek. Wzruszenia przysporzyła muzyczna dedykacja w wykonaniu Justyny Wiśniewskiej z klasy II LO. Weroniki.

Zanim klasy rozeszły się do sal na ostatnie spotkanie z wychowawcami uczniowie klas III technikum i II LO wręczyli starszym kolegom i koleżankom drobne prezenty.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej