erasmus

Erasmus2019M

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

19 czerwca 2019 r. społeczność szkolna ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej świętowała zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Pani Dyrektor - Dorota Makara, po przywitaniu wszystkich zebranych, pochwaliła całoroczną sumienną i systematyczną pracę uczniów oraz nauczycieli "Jagiellończyka" oraz jej efekty w postaci satysfakcjonujących wyników nauczania i osiągniętych różnorodnych sukcesów. Korzystając ze sposobności podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły – w tym nauczycielom oraz rodzicom uczniów.

Szczególne wyrazy uznania pani Dyrektor skierowała do pani Haliny Czapli, która przed przejściem na zasłużoną emeryturę żegnał się z rolą nauczyciela.

Podczas tego ostatniego w tym roku szkolnym apelu, najlepsi uczniowie – Helena Walkowska, Gabriela Staniak oraz Jolanta Brzostowska wyróżnili się średnią równą i wyższą niż 5,00 i odebrali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy z rąk pani Dyrektor. Klaudia Baryła, Daniel Huszaluk, Michał Kwaśniewski i Marek Nawrocki - uczniowie ze średnią równą lub wyższą niż 4,75, za swoje wyróżniające się wyniki w nauce, również otrzymali świadectwa z paskiem wraz z dyplomami. Ponadto Klaudia Baryła za za 100% frekwencję zasłużyła na dyplom i nagrodę, a Tomasz Jach i Weronika Stadnik zostali docenieni za wyjątkową aktywność dla dobra klasy i szkoły.

Całość uroczystości sprawnie poprowadziły dwie uczennice klasy II TE: Aleksandra Żelaźnik i Helena Walkowska.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej