POWER plus

erasmus

tarcza 2020

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.

Wśród 435-ciu najzdolniejszych uczniów Techników z naszego województwa, którym przyznano stypendia w ramach wspomnianego projektu znalazła się Jolanta Brzostowska uczennica klasy III technikum informatycznego ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.


Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkół zawodowych (poza szkołami dla dorosłych).
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.,
Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2019-2021 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej