Szanowni Państwo!

Za kilka dni, po wielu miesiącach nauki zdalnej, wracamy do nauczania stacjonarnego. Początkowo od 17 do 28 maja zajęcia będą realizowane w formie hybrydowej, a od 31. maja wszyscy Uczniowie zasiądą w szkolnych ławkach.

Mamy świadomość, że czas izolacji spowodowany pandemią miał niekorzystny wpływ na kondycję psychiczną i stan emocjonalny młodzieży, która przez długi czas pozbawiona była możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, wychowawcami i nauczycielami.

Z rozmów z Uczniami jasno wynika, że chęci powrotu do szkoły (do koleżanek i kolegów, ale też do tradycyjnej formy pracy) towarzyszy niepokój i obawa przed: odpytywaniem, nadmiarem kartkówek i sprawdzianów. Wielu uczniów boi się, że wracając do szkoły pogorszy swoje oceny.

Chcemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by powrót naszych uczniów do szkoły odbywał się w przyjaznej atmosferze.

Obok realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych priorytetem Grona Pedagogicznego będzie dbałość o odbudowanie pozytywnych relacji i więzi pomiędzy wszystkimi członkami szkolnej społeczności. Postawimy nacisk na rozmowy o problemach i trudnościach, z jakimi borykali się Uczniowie podczas nauki zdalnej. Będziemy uważnie słuchać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszej młodzieży. Nie będziemy odpytywać, ale utrwalać i powtarzać materiał realizowany w trakcie roku szkolnego, uzupełniać ewentualne braki, objaśniać zawiłe treści. Nie będziemy robić kartkówek i sprawdzianów z okresu nauki zdalnej. Prace klasowe będą dotyczyły bieżącego materiału wynikającego z realizacji podstawy programowej. Umożliwimy Uczniom nadrobienie zaległości i poprawę ocen.

Cieszymy się, że już niebawem będziemy mogli ponownie powitać Uczniów w murach „Jagiellończyka”. Naszym życzeniem jest, aby – podobnie jak my – nasi Uczniowie czuli radość z powrotu do szkoły i spotkania z przyjaciółmi oraz nauczycielami.

Korzystając z okazji, dziękujemy Państwu za współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Doceniamy Państwa wysiłek, zaangażowanie i wsparcie, jakiego udzielaliście Państwo swoim dzieciom oraz nam, nauczycielom.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej