W ramach Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z sercem” uczniowie klas II TL, II LO, 3 LO i 3g TE/TL uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez nauczyciela-bibliotekarza panią Emilię Salak. W trakcie tych spotkań uczniowie głośno czytali fragment książki Wojciecha Grajkowskiego „Krew”, co przyczyniało się do owocnej dyskusji na temat serca - zarówno jako ważnego narządu w organizmie człowieka, jak i szeroko rozpowszechnionego symbolu w kulturze. Uczestnicy zajęć usłyszeli przy tym o potrzebie czynienia dobra i konieczności rozwijania wrażliwości na cierpienie innych, chociażby poprzez ideę honorowego dawstwa krwi. Ponadto w rozmowach padło kilka zdań na temat zdrowego stylu życia, czyli racjonalnego odżywiania się, uprawiania sportu, umiejętności dobrego wypoczynku jako form profilaktyki chorób układu krwionośnego.

Klasą IV TE/TOR wraz z wychowawcą panią Joanna Kowalczyk również aktywnie włączyła się w akcję w ramach godziny wychowawczej. Podczas zajęć tych poza głośnym odczytaniem wspomnianego już wyżej dedykowanego akcji fragmentu tekstu z tematycznej książki klasa wzięła udział w literackim quizie „serce nie sługa” oraz przypomniała sobie frazeologizmy z sercem związane.

Dodatkową formą udziału w akcji „Czytamy z sercem” była ekspozycja - gazetka prezentowana na korytarzu szkolnym. Każdy kto przystaną przy niej mógł zobaczyć plakat akcji i zapoznać się z bibliografią literatury tematycznej zawierającą wykaz książek beletrystycznych, popularnonaukowych i naukowych poświęconych sercu adresowanych dla odbiorców w różnym wieku. Ponadto każdy mógł przeczytać o symbolice serca, samodzielnie przeczytać towarzyszący akcji fragment książki Wojciecha Grajkowskiego i dodatkowo zapoznać się z kilkoma ciekawostkami z sercem w tle.
Z założenia organizatorów ta szczególna ogólnopolska inicjatywa tematycznie nawiązywała do obchodzonych 29 września Światowego Dnia Serca oraz Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, a głównym jej celem była promocja wśród uczniów literatury i czytelnictwa, ale także poszerzania wiedzy na tematy serca – jego budowy, funkcjonowania, chorób, a także szerokiej symboliki.

Dziękujemy nauczycielowi bibliotekarzowi za zaszczepienie tej akcji w naszej szkole, a uczniom i nauczycielom Jagiellończyka za włączenie się w to przedsięwzięcie.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej