PRACOWNICY ADMINISTRACJI

 

Główny księgowy

Magdalena Sawa

tel. 81 531 54 59

 

Referent ds. księgowych

Barbara Cichoń

tel. 81 531 54 63

 

 Kierownik gospodarczy

Monika Guz

tel. 81 531 54 61

 

Sekretarz szkoły

Krystyna Gumieniuk

tel. 81 531 54 64

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

Maria Banak

Tadeusz Bedynek

Maria Dudek

Stanisław Głowniak

Jolanta Harytanowicz

Jolanta Jędruszak

Maria Koput

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej