Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

  • podanie o przyjęcie do Technikum i Szkoły branżowej (pobierz)
  • podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pobierz)
  • 2 fotografie
  • odpis aktu urodzenia (xero)
  • świadectwo z wynikami egzaminu gimnazjalnego świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o przydatności do zawodu (dotyczy technikum i szkoły zasadniczej) 

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej