Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

Przykładowe prace uczniów z Technikum informatycznego

 Wirtualny spacer po szkole            

      Wirtualny spacer po szkole                           Prace 3D uczniów

Strony stworzone przez uczniów zwierające skrypty napisane w języku PHP i JavaScript

 

Technik informatyk to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach. Zawodu tego nauczysz się w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych u pracodawców. By uzyskać tytuł technika informatyka musisz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskując pozytywny wynik. Będziesz dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.  

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzeni i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik informatyk

Przedmioty ogólne: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia/etyka.

Przedmioty zawodowe:

w kształceniu teoretycznym:

 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • język angielski zawodowy w branży informatycznej

w kształceniu praktycznym:

 • diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych siei komputerowych
 • administracja bazami danych
 • projektowanie aplikacji internetowych

Jako absolwent technikum informatycznego zdobędziesz następujące umiejętności:

 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania
 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
 • umiejętność pracy w sieciach komputerowych
 • umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania
 • znajomość podstaw programowania

Możliwości zatrudnienia

Jako technik informatyk możesz  podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, m.in.:

 • punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych)
 • działy obsługi informatycznej każdej firmy
 • obsługa i administrowanie sieci komputerowych
 • działy obsługi graficznej wydawnictw
 • działy obsługi marketingowej firm
 • projektowanie i administrowanie stron
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych
 • sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej