Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

Od roku szkolnego 2017/2018 oferujemy kształcenie w zawodzie technik logistyk. Zawód ten odgrywa coraz większą rolę na rynku pracy ze względu na nieustanne powstawanie dużych sieci handlowych, zmieniający się sposób dystrybucji towarów oraz wykorzystywanie środków transportu.

 

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

 

W trakcie nauki zawodu nauczysz się jak:

  • zamawiać towary i zarządzać zapasami
  • ustalać ceny usług magazynowych
  • planować etapy dystrybucji
  • nadzorować proces dystrybucji produktów.

Ponadto dowiesz się jakie są:

  • mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych
  • zasady logistycznej obsługi imprez masowych
  • prawa i obowiązki spedytora
  • rodzaje i systemy transportu miejskiego
  • przepisy dotyczące: transportu i obrotu handlowego, systemów monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu
  • międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.

 

W trakcie nauki w technikum logistycznym masz możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:
AU.22 Obsługa magazynów.
AU.32 Organizacja transportu

 

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik logistyk:

Przedmioty ogólne:
język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza
o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia/etyka.

 

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:
– przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
– logistyka w procesach produkcji
– zapasy i magazynowanie
– dystrybucja
– procesy transportowe w logistyce
– logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
– język angielski zawodowy.

 

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:
– logistyka zaopatrzenia i produkcji
– planowanie produkcji i dystrybucji
– usługi transportowo-spedycyjnych
– obsługa jednostek zewnętrznych
– planowanie przepływu zasobów i informacji.

 

Możliwości zatrudnienia

Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, a także jednostkach organizacyjnych takich jak: szpitale, gminy, szkoły.
Jako absolwent tego kierunku możesz pracować jako:
– specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
– specjalista ds. planowania zakupów
– specjalista ds. handlu elektronicznego
– specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
– specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
– specjalista ds. gospodarki odpadami
– specjalista ds. planowania produkcji i zapasów
– specjalista ds. gospodarki materiałowej
– specjalista ds. pakowania i opakowań
– specjalista ds. transportu wewnętrznego
– koordynator zaopatrzenia i zbytu
– spedytor
– administrator taboru i organizatorzy transportu
– przedstawiciel handlowi
– magazynier.

 

logo szko éa innowacji 2017

 


Copyright© Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej