Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

TOR opis

 Przykładowe prace uczniów Technikum Organizacji Reklamy

 Tor film            Tor projekty

           Film klasy TOR                     Projekty klasy III TORProjekty klasy III TOR

5            1               1

        Logotypy                         Sesja fotograficzna klasy TOR                        Grafiki na płyty CD 

 

Księgi znaku:

Foto Art 1

Foto Art 2

Foto Art 3

 

Technik organizacji reklamy to zawód szeroko profilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji

i firm oraz projektowaniu graficznym.

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik informatyk

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza 
o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia/etyka.

Przedmioty zawodowe:

w kształceniu teoretycznym:

·       marketing w działalności reklamowej

·       sprzedaż w reklamie

·       działalność gospodarcza w reklamie

·       język obcy w działalności reklamowej

·       elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie

·       organizacja i techniki reklamy

w kształceniu praktycznym:

·         organizacja sprzedaży reklamy

·         projektowanie kampanii reklamowej

·         praktyki zawodowe

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·       tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,

·       prowadzenia kampanii reklamowej,

·       sprzedaży usług reklamowych,

·       organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,

·       przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów,

·       stosowania podstawowych środków reklamy,

·       prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia:

Jako technik organizacji reklamy możesz  podejmować pracę we wszystkich gałęziach  gospodarki np.:

·       w agencjach reklamowych,

·       biurach ogłoszeń,

·       mediach,

·       agencjach,

·       studiach graficznych,

·       drukarniach,

·       specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji,

·       prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej