TOR opis

 Przykładowe prace uczniów Technikum Organizacji Reklamy

 Tor film            Tor projekty

           Film klasy TOR                     Projekty klasy III TORProjekty klasy III TOR

5            1               1

        Logotypy                         Sesja fotograficzna klasy TOR                        Grafiki na płyty CD 

 

Księgi znaku:

Foto Art 1

Foto Art 2

Foto Art 3

 

Technik organizacji reklamy to zawód szeroko profilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji

i firm oraz projektowaniu graficznym.

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik informatyk

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza 
o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia/etyka.

Przedmioty zawodowe:

w kształceniu teoretycznym:

·       marketing w działalności reklamowej

·       sprzedaż w reklamie

·       działalność gospodarcza w reklamie

·       język obcy w działalności reklamowej

·       elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie

·       organizacja i techniki reklamy

w kształceniu praktycznym:

·         organizacja sprzedaży reklamy

·         projektowanie kampanii reklamowej

·         praktyki zawodowe

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·       tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,

·       prowadzenia kampanii reklamowej,

·       sprzedaży usług reklamowych,

·       organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,

·       przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów,

·       stosowania podstawowych środków reklamy,

·       prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia:

Jako technik organizacji reklamy możesz  podejmować pracę we wszystkich gałęziach  gospodarki np.:

·       w agencjach reklamowych,

·       biurach ogłoszeń,

·       mediach,

·       agencjach,

·       studiach graficznych,

·       drukarniach,

·       specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji,

·       prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej