Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Jako absolwent 3-letniej szkoły zawodowej o tej specjalności masz przygotowanie do pracy w zakładach i salonach fryzjerskich. Dzięki posiadanym umiejętnościom możesz również prowadzić własne zakłady usługowe tej branży. 

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu technologii fryzjerskiej, rysunku zawodowego i higieny zawodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach i salonach fryzjerskich. 

 

Przedmioty realizowane w 3-letnim cyklu kształcenia w zawodzie fryzjer

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia/etyka. 

 

Przedmioty zawodowe: 

  • pracowania wykonania i stylizacji fryzur – zajęcia praktyczne
  • higiena
  • materiały fryzjerskie
  • technologia fryzjerstwa
  • stylizacja
  • język obcy zawodowy
  • podstawy działalności zawodowej 

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

Możesz kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej