Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Jako absolwent tego kierunku będziesz atrakcyjnym  pracownikiem dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie będziesz potrafił  m.in.:

 •  wykonywać prace wykończeniowe w budynku,
 • analizować dokumentację budowlaną,
 • obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Będziesz dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu nauczysz się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.

 

 W 3-letnim cyklu kształcenia zdobędziesz umiejętności w ramach  kwalifikacji

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych


Przedmioty realizowane w 3-letnim cyklu kształcenia w zawodzie monter zabudowy

i robót wykończeniowych w budownictwie

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia/etyka,

 

Przedmioty zawodowe:
 • podstawy budownictwa
 • rysunek budowlany
 • technologia montażu systemów suchej zabudowy
 • technologia robót malarsko-tapeciarskich
 • technologia robót posadzkowo-okładzinowych
 • język obcy zawodowy w budownictwie
 • działalność gospodarcza w budownictwie

Jako monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zdobędziesz kwalifikacje do:

 • wykonywania typowych rodzajów robót wykończeniowych
 • organizowania stanowiska pracy do wykonywanych robót wykończeniowych
 • planowania, organizowania i wykonywania pomocniczych robót murarskich
 • wykonywania pomocniczych czynności zawodowych ogólnobudowlanych (w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych)
 • wykonywania przedmiar i obmiar robót wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych
 • kładzenia tynków zwykłych i cienkowarstwowych
 • wykonywania okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli
 • wykonywania podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli
 • zorganizowania własnego zakładu pracy 

Jako absolwent szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe
 • poprowadzić własną firmę wykonującą roboty wykończeniowe

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych. Możesz kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej