Dziennik

 

Erazmus2020 21

POWER plus

erasmus

Perspektywy 2021 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy. Jako absolwent technikum ekonomicznego możesz podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Masz również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich). W trakcie 4-letniej nauki zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbędziesz praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

 

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik ekonomista

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia/etyka.

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

w kształceniu teoretycznym:

·  podstawy ekonomii

·  podstawy prawa

·  organizowanie działalności gospodarczej

·  analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

·  rachunkowość finansowa

·  język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

w kształceniu praktycznym:

·  działalność przedsiębiorstwa

·  kadry i płace

·  biuro rachunkowe

·  praktyki zawodowe

 

Możliwości zatrudnienia: 

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. 

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będziesz  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

·  planowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

·  obliczania podatków 

·  prowadzenia spraw kadrowo-płacowych 

·  prowadzenia księgowości w różnych formach opodatkowania 

·  wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów 

   prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej