Głównym celem projektu było zwiększenie szans zatrudnienia i mobilności zawodowej uczniów – mówi Teresa Olko, koordynator projektu Nowoczesna Szkoła.

– Ten cel został osiągnięty. W znalezieniu pracy pomaga chociażby dobra znajomość języka angielskiego, a uczniowie chętnie korzystali z dodatkowych zajęć z anglistką. Dostali także fachowe wsparcie doradcy zawodowego, od którego dowiedzieli się, w jaki sposób skutecznie poszukiwać pracę – wylicza pani Olko.

            Projekt Nowoczesna Szkoła realizowany był od marca 2009 do końca stycznia 2011 roku i objął prawie tysiąc godzin lekcyjnych. Chętni uczniowie korzystali z  dodatkowych lekcji matematyki (łącznie 170 h), informatyki (200 h), języka angielskiego (200 h), przedsiębiorczości (30 h), języka polskiego (120 h). Ponadto słuchali porad doradcy zawodowego w grupie (20 h) i indywidualnie (80 h), a także psychologa (doradztwo indywidualne 25 h, doradztwo grupowe 8 h).

            Projekt został zrealizowany przy współpracy Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ze środków unijnych (priorytet 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2: Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego).

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej