Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu pn.
„Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej”.

II. TRYB UDZIELENIA
Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Nr 2/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 złotych, w oparciu o art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. zł, do których nie stosuje się ww. ustawy oraz w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej