Do mety dobiegła nauka kolejnych uczniów Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. 29 kwietnia dwie klasy: IV TE/TOR i IV TI pożegnały się ze szkołą. W tej szczególnej uroczystości udział wzięli: dyrekcja, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz młodzież.

Pani dyrektor - Jolanta Jarawka - przekazała zebranym list od Lubelskiego Kuratora Oświaty. W swoim przemówieniu pogratulowała wszystkim absolwentom i wspominała lata nauki, przypomniała, że z powodu pandemii nie był to łatwy okres.W dalszej kolejności głos zabrały panie Wioletta Wachewicz - sekretarz powiatu oraz Dorota Makara - naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Kulminacyjnym momentem było wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Uhonorowano także najlepszą uczennicę, którą okazała się Gabriela Staniak z klasy IV TB. W ciepłych słowach przedstawiciele klas maturalnych podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za wspólnie spędzony czas oraz trud włożony w naukę i wychowanie.

Okazją do chwili refleksji był program artystyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich.

Spotkanie było także okazją do wręczenia pięciu nagród stypendialnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Nagrody ufundowane przez pana Piotra Rybaka, członka Rady Powiatu Łęczyńskiego, wręczył pan Mirosław Tarkowski - przewodniczący Komisji Oświaty

 

 • aa1
 • aa2
 • aa3
 • aa4
 • aa5
 • aa6
 • aa7
 • aa8
 • aa9
 • ab10
 • ab11
 • ab12
 • ab13
 • ab14
 • ab15
 • ab16
 • ab17
 • ab18
 • ab19
 • ab20
 • ab21
 • ab22
 • ab23
 • ab24
 • ab25
 • ab26
 • ab27
 • ab28
 • ab29
 • ab30
 • ab31
 • ab32
 • ab33
 • ab34
 • ab35
 • ab36
 • ab37
 • ab38
 • ab39
 • ab40

Simple Image Gallery Extended

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej