Uczniowie „Jagiellończyka” odnieśli wyjątkowy sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Polskiego zorganizowanej przez Olimpus. W dniu 28 marca 2022 r. dziesięciu uczniów naszej szkoły przystąpiło do rozwiązywania testu wielokrotnego wyboru i osiągnęło bardzo wysokie noty.

Najlepszy wynik - trzecie miejsce w kraju – uzyskały ex aequo uczennice: Weronika Dzikowska i Julia Krupińska, zdobywając dyplom laureata i nagrodę książkową. Czwarte miejsce zajęła Emanuela Roczon i otrzymała taką samą nagrodę. Dyplomy laureatów uzyskali: Martyna Miturzyńska, Nikola Szafran i Robert Chołuj zajmując bardzo dobre miejsca, a pozostali uczestnicy - Ewelina Nawrocka, Adrian Walkiewicz, Weronika Hijek i Patrycja Panek - zdobyli dyplomy uznania.

Podczas wiosennej edycji olimpiady uczniowie musieli wykazać się m. in. wiedzą o hasłach, filozofii, ideach, wzorach osobowych renesansu, a także o pieśniach, „Trenach” Jana Kochanowskiego i "Boskiej komedii” Dantego. Nie zabrakło też pytań sprawdzających wiadomości o funkcjach językowych, stylizacji językowej czy z zakresu fleksji, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji. Ponadto udział w konkursie wymagał umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego oraz znajomości zagadnień związanych z teorią literatury.

Nad przygotowaniem uczniów i przeprowadzeniem konkursu czuwał zespół przedmiotowy nauczycieli języka polskiego w składzie: Joanna Kowalczyk, Anna Korszla-Mazurek i Magdalena Kafarska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! :)

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej