Do mety dobiegła nauka kolejnych uczniów Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. 28 kwietnia trzy klasy: IV TE/TL i IV TI oraz IV LO pożegnały się ze szkołą. W tej szczególnej uroczystości udział wzięli: dyrekcja, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz młodzież.
Pani dyrektor - Jolanta Jarawka - przekazała zebranym list od Lubelskiego Kuratora Oświaty. W swoim przemówieniu pogratulowała wszystkim absolwentom, wspominała lata nauki i składała życzenia abiturientom. W dalszej kolejności głos zabrał pan Michał Pelczarski - Wicestarosta Powiatu, w imieniu swoim i Starosty Łęczyńskiego życząc maturzystom powodzenia na egzaminach.
Kulminacyjnym momentem było wręczenie świadectw ukończenia szkoły.  Uhonorowano także najlepszych uczniów, którymi okazali się Katarzyna Zarzycka i Wiktoria Wasilak z klasy IV TE oraz Joanna Grzegorczyk i Adrian Walkiewicz z klasy IV LO .
W ciepłych słowach przedstawiciele klas maturalnych podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za wspólnie spędzony czas oraz trud włożony w naukę i wychowanie.
Okazją do chwili refleksji był program artystyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich i panią Annę Korszlę-Mazurek.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej