Justyna Głąb i Weronika Pyszyńska - uczennice z I klasy LO im. Jana Zamoyskiego z ZS im. K. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej wzięły udział w recytatorsko – krasomówczym konkursie „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Ostatecznie Justyna została wyróżniona w finale wojewódzkim tego konkursu.

Każdy z uczestników wybrał i przygotował jeden wybrany przez siebie utwór poetycki Grażyny Chrostowskiej oraz fragment prozy obozowej. Od doboru repertuaru, jego interpretacji oraz ogólnego wyrazu artystycznego i kultury słowa młodego recytatora zależał wynik rywalizacji w zmaganiach konkursowych.

Czytaj więcej...

Uczniowie klas technikum budownictwa w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych mają możliwość korzystania z programu ZWCAD 2017 służącego do profesjonalnego rysowania i projektowania.
- Jest to program, na którym pracuje się na studiach i oczywiście w przyszłej pracy zawodowej związanej z projektowaniem w budownictwie. – stwierdziła pani Agata Suszek - nauczyciel przedmiotów zawodowych, dzięki której szkoła otrzymała licencję na wersję edukacyjną programu.
- Chciałam, aby uczniowie poznali go już teraz – w szkole średniej, bo mam nadzieję że zainspiruje ich to do podjęcia studiów budowlanych. Bo przecież branża budowlana to nie tylko murowanie i wysiłek fizyczny, ale też praca umysłowa i projektowanie. – dodała na koniec.

ZWCAD

14 października, jak co roku, świętujemy fakt powołania Komisji Edukacji Narodowej i podkreślamy wagę edukacji i wychowania w życiu każdego człowieka. Dlatego też, w tym dniu, zwanym potocznie Dniem Nauczyciela zgodnie z tradycją w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka odbył się uroczysty apel podczas którego życzenia odbierali nie tylko przedstawiciele grona pedagogicznego. Wspólne świętowanie stało się też udziałem uczniów wszystkich klas pierwszych oraz licealistów z klasy III a o profilu policyjnym.

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice!

W imieniu Dyrekcji, Wychowawców oraz całego Grona Pedagogicznego w dniu 20 października 2016 r. zapraszamy Państwa na dzień konsultacji z nauczycielami uczącymi Państwa dzieci w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

W tym dniu, od godziny 15.30 do godziny 17.00, nasi nauczyciele będą do Państwa dyspozycji. W razie jakiekolwiek pytań związanych z procesem edukacyjnym Państwa dzieci, a naszych uczniów, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości i uzyskania odpowiedzi zapraszamy do skorzystania z tej formy bezpośredniego i indywidualnego kontaktu.

Szczegółowy przydział sal, w których mogą Państwo spotkać poszczególnych nauczycieli

 

 

Chcesz szybko zdobyć nowy zawód lub uzupełnić wykształcenie w branży informatycznej, ekonomicznej lub budowlanej? Jeśli ukończyłeś 18 lat, nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Właśnie ruszyły zapisy na kursy kwalifikacyjne w zawodach:

•Technik informatyk, kwalifikacja E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

•Technik ekonomista, kwalifikacja A.36: Prowadzenie rachunkowości

•Technik budownictwa, kwalifikacja B.30: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Nauka w ramach kursów jest bezpłatna, a zajęcia na poszczególnych kierunkach odbywają się w trybie zaocznym.

 

Szczegółowe inforamcje dotyczące kursów są dostępne na naszej stronie w zakładce poświęconej kierunkom kształcenia lub w sekretariacie szkoły.
 

Na niezapomnianą i pełną wrażeń wycieczkę wybrali się wraz ze swoimi wychowawcami uczniowie ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Klasy I technikum: organizacji reklamy, budownictwa i architektury krajobrazu oraz klasy druga i trzecia technikum ekonomicznego zapewne długo będą wspominały wyprawę do Warszawy która odbyła się 7 października 2016 r.

Czytaj więcej...

Absolwenci 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych rozpoczynają naukę od 2 klasy LO (III semestr). Trwa również nabór do 3 klasy LO (V semestr) dla osób, które zaliczyły 2 klasę LO niekonieczne w naszej szkole.

Liceum dla dorosłych to propozycja dla tych osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Nauka w szkole odbywa się w trybie zaocznym (zjazdy 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele).

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej