Wymagania edukacyjne (Przedmiotowe Systemy Oceniania) dla poszczególnych przedmiotów znajdują się w bibliotece szkolnej.

 

 

logo szko éa innowacji 2017

 


Copyright© Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej