MZ1 small

Mont

 

Podanie do szkoły branżowej wersja do wydruku.

Wypełnione podania prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły.

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Jako absolwent tego kierunku będziesz atrakcyjnym  pracownikiem dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie będziesz potrafił  m.in.:

  •  wykonywać prace wykończeniowe w budynku,
  • analizować dokumentację budowlaną,
  • obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Będziesz dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu nauczysz się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.

  W 3-letnim cyklu kształcenia zdobędziesz umiejętności w ramach  kwalifikacji

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych


CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:
1)    montowania systemów suchej zabudowy;
2)    wykonywania robót malarskich;
3)    wykonywania robót tapeciarskich;
4)    wykonywania robót posadzkarskich;
5)    wykonywania robót okładzinowych.

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE
BUD.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BUD.11.2. Podstawy budownictwa
BUD.11.3. Montaż elementów suchej zabudowy
BUD.11.4. Wykonywanie robót malarskich
BUD.11.5. Wykonywanie robót tapeciarskich
BUD.11.6. Wykonywanie robót posadzkarskich
BUD.11.7. Wykonywanie robót okładzinowych
BUD.11.8. Język obcy zawodowy
BUD.11.9. Kompetencje personalne i społeczne
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, może uzyskać dyplom zawodowy technika robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.27.Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych. Możesz kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej