Oferta edukacyjna 2015/2016

Zobacz film o naszej szkole!

Wirtualny spacer po szkole

Zadaj pytanie!

Animacje 3D uczniów

Prace uczniów

Ranking szkół 2015


Szkoła Innowacji


Nowoczesna Szkoła

Współpraca z WSPA

Ta szczególna chwila to czas podsumowań nie tylko dla Was drodzy uczniowie, ale również dla mnie oraz kadry nauczycielskiej. To moment refleksji nad tym, co w danym roku udało się osiągnąć, jak przebiegał proces dydaktyczny, wreszcie – jakie działania możemy uznać za sukces.
- te słowa pani dyrektor Dorota Makara w swoim przemówieniu skierowała do uczniów, nauczycieli i gości zebranych w ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej w dniu 26 czerwca 2015 r. Tego dnia dokonało się zakończenie i podsumowanie roku szkolnego 2014/2015, ponadto był to moment na pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów nauczycieli i rodziców do udziału w obchodach uroczystego zakończenia roku szkolnego.

W ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej  odbędzie uroczysty apel o godz. 8.30. Następnie o godzinie 10.00 w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej sprawowana będzie Msza Św.

Serdecznie zapraszamy.

 

Na terenie naszej szkoły w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów klas II ZSZ oraz III TAK oraz w poprzednim dla II ZSZ oraz I TAK realizowany był program „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
Został on opracowany przez dr Krzysztofa Wojcieszka, w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowany z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej...

W dniu 17 czerwca 2015 r. w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w siódmej już edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”.

Na początku spotkania pani Dyrektor Dorota Makara w kilku zdaniach podsumowała konkurs oraz podziękowała wszystkim za udział i zaangażowanie. W tym roku na konkurs wpłynęło 15 prac ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Uczestnicy konkursu w formie rozprawki próbowali odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego król Kazimierz Jagiellończyk to dobry kandydat na patrona szkoły?.

Czytaj więcej...

Jadę do Tarnobrzega czy Tarnobrzegu? Co znaczy „iść komuś w sukurs”? „Jajko Kolumba” to rzadki okaz, niespodziewane odkrycie czy może proste rozwiązanie pozornie trudnego problemu? Dlaczego androny to nie andruty? Ta kontrola czy ta kontrol? Weź tę pomarańczę czy tą pomarańczę?

Odpowiedzi na m.in. takie pytania musieli udzielić uczestnicy Szkolnego Konkursu Językowego „Z polszczyzną za pan brat” zorganizowanego dla klas I – III technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Spośród 87 uczniów, którzy wzięli udział w konkursie, najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce – Paweł Waszek z kl. III TI (58 pkt. na 77 pkt.)

II miejsce – Weronika Prus z kl. II TAK (51 pkt.)

III miejsce – Patrycja Wiśniewska z kl. III TE (50 pkt.)

Czytaj więcej...

 


Copyright© R.Drapała