Wirtualny spacer po szkole

Zwycięski film klasy 4Ti/Te

Animacje 3D uczniów

Oferta edukacyjna

Prace uczniów

Ranking szkół 2014


Szkoła Innowacji


Współpraca z WSPA


Nowoczesna Szkoła

W dniu 19 listopada 2014 r. w ZS im. Króla K. Jagiellończyka odbył się happening nawiązujący do obchodzonego 16 listopada Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

Uczniowie z wszystkich klas mieli okazję obejrzeć  tematyczne prezentacje o tolerancji oraz filmiki odnoszące się do  problemu jej braku w społeczeństwie.

W międzyczasie z każdej klasy wytypowano trój osobowy zespół. Miał on za zadanie narysować plakat nawiązujący do uprzednio wylosowanego rodzaju tolerancji (względem wyglądu, wieku, koloru skóry, narodowości, statusu materialnego, wyznania, poglądów czy niepełnosprawności). Przy tworzeniu prac mile widziane były kreatywność i chwytliwe hasło. Po happeningu wszystkie plakaty zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu oraz szkolnej stronie internetowej. Ponadto wszyscy odwiedzający szkolny profil facebooka mieli szansę lajkować  te prace, które podobały się im najbardziej.

Happening zorganizowały pani Magdalena Krystjanczuk przy współpracy klasy III TE wraz z wychowawcą panią Ewą Stefańską. Wsparcie techniczne okazał  pan Robert Drapała.

Plakaty uczniów

W dniu 14 listopada 2014 roku (piątek) w godzinach od 15.30 do 16.00  odbędą się warsztaty dla rodziców z psychologiem.

W godzinach do 16.00 do 17.00 odbędą się:

- zebrania z rodzicami

- konsultacje nauczycieli z rodzicami

Uczniowie „Jagiellończyka” wywalczyli dwa pierwsze miejsca na podium w I Patriotycznym Konkursie o Puchar Starosty Powiatu Łęczyńskiego „Biel i Czerwień – barwy niepodległości” organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Uczniowie klasy 4 TE/TI zajęli I miejsce, ich młodsze koleżanki i koledzy z I TOR/TI osiągnęli II miejsce.

Konkurs „Biel i Czerwień – barwy niepodległości” został skierowany do uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Łęczyński. Celem konkursu było pogłębianie świadomości patriotycznej młodych ludzi oraz stworzenie im możliwości zaprezentowania ich talentów i kreatywnych postaw. Ponadto sprawdzał on w jakim stopniu młodzież zna i godnie reprezentuje barwy narodowe.

Zadanie konkursowe polegało na zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu nawiązujących do barw narodowych: bieli i czerwieni. Idąc tym tropem, nasi zdolni czwartoklasiści nagrali krótką scenkę, prezentującą Polaków podczas potyczki z niemieckim patrolem, która kończy się wygraną Polaków, symbolizując tym samym odzyskanie niepodległości. Młodzi aktorzy koniec filmu przypieczętowali wizytą na cmentarzu, gdzie oddali hołd polskim żołnierzom poprzez chwilę zadumy i złożenie na ich grobie zniczy.

Czytaj więcej...

Weronika Prus i Magdalena Myśliwiec z klasy II TAK oraz Bartek Ciołek z Klasy III ZSZ wystąpili w Centrum Kultury w Łęcznej podczas promocji kolejnego numeru „Merkuriusza Łęczyńskiego” z etiudą „Bestie z Trawnik”, wyróżnioną podczas III Powiatowego Turnieju Mowy Polskiej. Na uroczystość przybyło ponad 100 zaproszonych gości, m.in.: przedstawiciele władz gminnych i samorządowych, naukowcy, historycy, regionaliści, nauczyciele, miłośnicy Łęcznej i powiatu łęczyńskiego. Opiekę nad jagiellońską młodzieżą sprawowała pani Monika Mazur.

To nie pierwszy występ naszych uczniów w CK na promocji rocznika. W ubiegłym roku przyjęliśmy zaproszenie pana dyrektora Eugeniusza Misiewicza do współpracy  i promowaliśmy magazyn podczas Jubileuszu 25-lecia. Tym razem uczniowie zaprezentowali w niekonwencjonalnej formie historię obozu pracy i obozu szkoleniowego SS w Trawnikach oraz okoliczności spalenia tam 03 listopada 1943 roku około 12 000 Żydów: Wczesnym rankiem obóz został otoczony szczelnym kordonem przez przybyłe do Trawnik jednostki SS, po czym przystąpiono do wypędzania Żydów z baraków. Prowadzono ich nad uprzednio wykopane rowy o długości około 150 metrów. Tam SS-mani kazali ofiarom rozbierać się do naga (…)  Strzały i krzyki mordowanych ludzi Niemcy próbowali zagłuszać walcami Straussa. (…)  Zwłoki więźniów oblewano benzyną i podpalano. (…) Wielki słup czarnego dymu jeszcze przez 3 tygodnie unosił się nad Trawnikami.  

Etiuda zrobiła na publiczności duże wrażenie, zwłaszcza makabrycznie brzmiący w tej konwencji walc Straussa, przerywany terkotem karabinów maszynowych.

Najcenniejszym doświadczeniem tego i poprzedniego dnia był nie sam występ, a próby pod okiem animatorów Centrum Kultury, którzy udzielili dziewczętom i Bartkowi nie tylko rad, ale i trafnych wskazówek niezbędnych do dalszego rozwijania talentu aktorskiego.

Nad podkładem dźwiękowym spektaklu czuwał nieoceniony Mateusz Zieliński z klasy IV TI. Wszystkim uczniom gratulujemy występu i laurów. CK uhonorował ich drobnymi upominkami.

Piękna fotorelacja z uroczystości znajduje się pod adresem:

http://www.ck.leczna.pl/ck/index.php/galeria-tree/wieczory-autorskie-promocje-publikacji/2014/promocja-27-merkuriusza-czyskiego

Kampania edukacyjno-społeczna  „Uwaga Nadwaga!”, która rozpoczęła się 15 września i potrwa do 30 listopada,  ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem nieprawidłowego sposobu odżywiania, jaki stosujemy i utrwalamy w naszych rodzinach.

Organizatorem przedsięwzięcia są Centra Dietetyczne Naturhouse, które poprzez akcję chcą zachęcić do zmiany swoich utartych, nierzadko niezdrowych, nawyków żywieniowych.

W ramach tej ogólnopolskiej akcji, w dniu 5 listopada,  w ZS im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej odbyła się prelekcja prowadzona przez panią Małgorzatę Łukasik - dietetyka z centrum Naturhouse w Łęcznej. Wzięli w niej udział uczniowie klas pierwszych: I TOR/TI, I TE oraz I ZSZ.

Pani dietetyk mówiła, o prawidłowych nawykach żywieniowych, a także nieskutecznych sposobach na odchudzanie. Ponadto pokazała jak przy pomocy wzoru otrzymać wskaźnik BMI oraz jak obliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne. Dzięki pozyskanej wiedzy uczestnicy próbowali skomponować dla siebie zdrowe dzienne menu.

 Na zakończenie można było rozwiać wszelkie wątpliwości zadając prelegentowi pytania, na które w miarę możliwości wyczerpująco odpowiedział.

 


Copyright© R.Drapała