Wirtualny spacer po szkole

Oferta edukacyjna

Animacje 3D uczniów

Prace uczniów

Ranking szkół 2014


Szkoła Innowacji


Nowoczesna Szkoła

Współpraca z WSPA


W dniu 18 października 2014 r.,  wśród około 3000 uczniów - maturzystów z Archidiecezji Lubelskiej, uczniowie klas IV TAK, IV TB i IV TE przeżyli 30 Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę pod przewodnictwem duchowym siostry Agnieszki Rogacz oraz opieką wychowawców pani Teresy Olko i pana Grzegorza Lendziona.

Hasłem tegorocznego spotkania młodzieży przygotowującej się do egzaminów maturalnych był fragment Ewangelii „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Główną intencją pielgrzymki była modlitwa o dary Ducha Św. na czas przygotowań oraz samego egzaminu dojrzałości.

Spotkanie młodzieży rozpoczęło się o godz. 17.00, gdzie w Bazylice Jasnogórskiej rozpoczęła się Eucharystia, pod przewodnictwem Ks. Bp Mieczysława Cisło. Następnie młodzież uczestniczyła w nabożeństwie różańcowym, Apelu Jasnogórskim i następnie na zewnątrz, na Wałach Jasnogórskich w Drodze Krzyżowej. Podczas której z zapalonymi świecami w dłoniach z tekstami pieśni, uczniowie szli odprawiając naszą Drogę Krzyżową, złączając w cierpieniu Chrystusa swoje troski, niepewności, oraz przyszłość.

Na zaproszenie  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Angelika Górska wraz z opiekunem pojechała do Warszawy, aby wziąć  udział w gali finałowej konkursu Zło dobrem zwyciężaj – ks. Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności”.

Jak już informowaliśmy wcześniej, Angelika Górska, uczennica III TAK, zajęła pierwsze miejsce na etapie wojewódzkim konkursu Zło dobrem zwyciężaj – ks. Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności”. Ponadto jury zakwalifikowało jej pracę literacką do etapu krajowego.

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego etapu miało miejsce w dniu 19 października w Warszawie w Centrum Okopowa Caritas. Podczas gali wręczenia nagród okazało się, że Angelika zajęła III miejsce w konkursie w swojej kategorii wiekowej.

Zanim jednak ogłoszono wyniki i wręczono nagrody, uczestników i ich opiekunów zaproszono do zwiedzenia muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. – Myślałam, że będzie nudno, jak to w muzeum, ale przewodniczka-wolontariuszka mówiła bardzo ciekawie. Zrobiło to na mnie wrażenie. Aż łza się zakręciła w oku. – relacjonowała zwiedzanie Angelika.

Po zwiedzeniu muzeum wszyscy udali się na zewnątrz kościoła, gdzie znajduje się grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tam delegacja uczestników konkursu złożyła kwiaty.

- Warto było wziąć udział w konkursie. Nagrodą okazała się pewna kwota. Ale ważne dla mnie jest również to, że postać bł. ks. Popiełuszki stała mi się bliższa. – stwierdziła na podsumowanie Angelika.

Zło dobrem zwyciężaj” - te słowa były mottem kapłańskiej posługi księdza Jerzego Popiełuszki, aż do jego męczeńskiej śmierci. Stały się one również punktem wyjścia do przemyśleń i refleksji podejmowanych przez dzieci i młodzież w Ogólnopolskim Konkursie  poświęconym błogosławionemu kapłanowi w trzydziestą rocznicę jego śmierci.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”  zorganizowała konkurs „Zło dobrem zwyciężaj – ks. Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności” i adresowała go do uczniów ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dla dzieci miał on formę plastyczną. Miały one namalować, jak wyobrażają sobie realizację w życiu codziennym słów „Zło dobrem zwyciężaj”. Z kolei  ich starsi koledzy z  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie poprzez pracę literacką lub film rozwinąć tą  myśl księdza Jerzego w formie własnych przemyśleń i refleksji jako przesłanie dla współczesnego młodego człowieka.

Z wyzwaniem tym, zmotywowana przez nauczyciela polonistę - panią Joannę Kowalczyk, zmierzyła się Angelika Górska uczennica klasy III Technikum Architektury Krajobrazu ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, która napisała tekst konkursowy i odniosła sukces zajmując I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu "Zło dobrem zwyciężaj – ks. Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności”.

W dniu 16 października 2014 r. w lubelskiej siedzibie NSZZ „Solidarność” Angelika, wraz z panią Dyrektor Dorotą Makara, wzięła udział w uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród w tym konkursie na szczeblu wojewódzkim.

Praca Angeliki Górskiej zakwalifikowana została przez jury konkursowe etapu wojewódzkiego do etapu krajowego, którego rozstrzygnięcie dokona się w Warszawie 19 października 2014 r.  

W Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w dniu 14 października 2014 r. obchodzono dwa święta wpisujące się już od lat w kalendarium roku szkolnego: Ślubowanie klas I oraz Dzień Edukacji Narodowej.  Na ich obchody w gościnne progi „Jagiellończyka” zawitali szanowni goście: pan Zbigniew Dąbek - Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, pani Dorota Buczek - przewodnicząca Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie klas I TOR/ TI, I TE oraz I ZSZ.

- Z dniem pierwszego września staliście się formalnie uczniami naszej szkoły, ale dopiero dziś, po uroczystym ślubowaniu staniecie się tak naprawdę częścią naszej szkolnej społeczności. (…) Życzę Wam zatem jak najlepszych ocen, wzorowych zachowań na świadectwach oraz samych dobrych chwil i doświadczeń, które będziecie mogli wspominać przez całe życie.– zwracała się do pierwszoklasistów pani Dyrektor Dorota Makara.

 W swoim przemówieniu, w nawiązaniu do Dnia Edukacji Narodowej, pani Dyrektor zwróciła się  do nauczycieli i pracowników szkoły dziękując im za zaangażowanie w pracę, życzliwość i serdeczność.

Tych, którzy w ostatnim roku szkolnym zaangażowali się w życie naszej szkoły oraz wykazali się szczególną pracowitością i konkretnymi sukcesami, Dyrekcja wyróżniła wręczając Nagrody Dyrektora Szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana, specjalnie na tą podwójną uroczystość, przez uczniów klas II TAK/TB i II TE/TI pod opieką wychowawców: pani Moniki Mazur i Roberta Drapały oraz opiekuna Samorządu Szkolnego – pani Anety Śliwy. Na przedstawienie składały się przezabawne scenki kabaretowe o chorym belfrze oraz wizycie czytelnika w bibliotece, przeplatane ośpiewanymi tekstami oddającymi szkolną rzeczywistość pod znane każdemu melodie.

W imieniu Samorządu Szkolnego jego przewodnicząca wręczyły nauczycielom, specjalne nagrody niespodzianki. Były to dyplomy uznania dla nieprzeciętnych nauczycieli wyróżnionych przez  uczniów w kilku kategoriach. Ponadto każdy z nauczycieli oraz pracowników szkoły otrzymał  drobny upominek wykonany ręcznie przez uczniów pod opieką pani Anety Śliwy oraz pani Emilii Salak.

 W dniu 3 października 2014 r. na terenie ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka oraz ZSG w Łęcznej odbył się Dzień Otwarty z PIP w ramach programu edukacyjnego „Kultura  bezpieczeństwa”.

W programie spotkania, po rozpoczęciu i przywitaniu uczestników przez nadinspektora pracy – pana Adama Deresza, znalazły się wykłady tematyczne oraz liczne pokazy i prezentacje.

Cykl wykładów przeznaczony był dla uczniów dobranych w grupy ze względu na profil kształcenia.  Równolegle odbywały się trzy rodzaje wykładów. Wykład z budownictwa prowadzony przez Krzysztofa Sabarańskiego – starszego inspektora pracy – specjalistę dotyczący wymagań bezpieczeństwa przy pracach na wysokości. Z kolei wykład z ergonomii  zaprezentowany przez panią Marzannę Skorek – inspektora pracy, dotykał kwestii związanych z prawem pracy. Wykłady z zakresu budownictwa i ergonomii odbywały się na terenie „Jagiellończyka”, natomiast w ZSG miały miejsce wykłady z górnictwa nawiązujące do wypadkowości w górnictwie. Po ich zakończeniu w poszczególnych grupach zostały przeprowadzone konkursy „Większa świadomość – większe bezpieczeństwo”.

Po teoretycznych wykładach na terenie boisk przyszkolnych odbyła się seria pokazów przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Łęcznej, Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Łęcznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej oraz przez firmę „Supon” z Lublina.

Czytaj więcej...

 


Copyright© R.Drapała