erasmus

Erasmus2019M

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

 

Technik informatyk K
Technik ekonomista K
Technik architektury
Technik Budownictwa K
Technik organizacji reklamy K
Technik logistyk K
Liceum K
Fryzjer K

Monter zabudowy i robót wykończeniowych K

 


Technik rachunkowości K

10 września 2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej nasza szkoła już po raz kolejny zaangażowała się w ogólnopolską akcję „Narodowego Czytania”. Jest to inicjatywa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, kontynuowana obecnie przez Pana Andrzeja Dudę.

W roku 2012 czytaliśmy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, następnie „Zemstę” Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, a w ubiegłym roku „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Na ósme czytanie wybrano osiem nowel.

Czytaj więcej...

Fundusze Europejskie                                                             Fundusz spoleczny

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie dla nowego projektu praktyk zawodowych „Staże zagraniczne w UE - lepszy start w przyszłość”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.
Uczniowie kierunków: Technik ekonomista, Technik informatyk, Technik organizacji reklamy oraz Technik budownictwa odbędą dwutygodniowe praktyki w Grecji. Jest to kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, dzięki któremu możemy podnosić kwalifikacje naszych uczniów, zapewniając im lepszy start w przyszłość.

2 września 2019 r. Dyrekcja, grono nauczycieli oraz uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum przy ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej wraz z gościem panią Wiolettą Wachewicz – Sekretarzem Powiatu Łęczyńskiego wspólnie zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/2020.
- Nie mogę złożyć Wam lepszych życzeń niż te, byście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczających Was zjawisk oraz kultur. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Sumienność, pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów. – podkreślała w swoim przemówieniu pani Dorota Makara – Dyrektor Szkoły.

Ponieważ dla szerokiego grona zebranych uczniów jest to początek nowego etapu edukacji w kolejnej szkole i w nowym środowisku, dlatego pani Dyrektor szczególnie witała ich mówiąc: Dla Was dopiero, co zaczyna się szkolna przygoda. W murach tego budynku, czeka Was mnóstwo dobrych rzeczy: wiadomości, doświadczeń, wydarzeń, emocji. I ludzi, którzy mają na celu wasze szczęście „i dzisiaj i jutro”. Pragniemy abyście czuli się tutaj, od teraz już także w waszej szkole, tak jak w drugim, trochę większym, domu.

Uroczystości wewnątrzszkolne poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Barbary w Łęcznej.

Wyniki matur są dostępne od 4 lipca w godzinach 10.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły.

 

 

19 czerwca 2019 r. społeczność szkolna ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej świętowała zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Pani Dyrektor - Dorota Makara, po przywitaniu wszystkich zebranych, pochwaliła całoroczną sumienną i systematyczną pracę uczniów oraz nauczycieli "Jagiellończyka" oraz jej efekty w postaci satysfakcjonujących wyników nauczania i osiągniętych różnorodnych sukcesów. Korzystając ze sposobności podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły – w tym nauczycielom oraz rodzicom uczniów.

Szczególne wyrazy uznania pani Dyrektor skierowała do pani Haliny Czapli, która przed przejściem na zasłużoną emeryturę żegnał się z rolą nauczyciela.

Czytaj więcej...

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej