Oferta edukacyjna

Animacje 3D uczniów

Prace uczniów

Ranking szkół 2014


Szkoła Innowacji


Nowoczesna Szkoła

Współpraca z WSPA


Obchody inauguracji  rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 zaczynamy Mszą Świętą  w parafii pw. św. Barbary w Łęcznej o godzinie 8.00.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka odbędzie się o godzinie 9.15.

 

Dziś idę walczyć - Mamo! / Może nie wrócę więcej, / Może mi przyjdzie polec tak samo / Jak tyle, tyle tysięcy. – słowa piosenki powstańczej wybrzmiały 1 sierpnia 2014 r. na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej podczas powiatowych obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystość rozpoczęło zaciągnięcie warty honorowej przy krzyżu przez harcerzy, a następnie punktualnie o godz. 17.00, zwanej godziną „W”, mieszkańcy Łęcznej 70. sekundami ciszy uczcili pamięć poległych powstańców.

Czytaj więcej...

W dniu 27 czerwca 2014 r. w ZS im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

Podczas ostatniego w tym roku szkolnym apelu, pani Dyrektor Dorota Makara wraz z Wicestarostą Kazimierzem Radko oraz przewodniczącą Rady Rodziców - Bożeną Maciejewską, wręczyła najlepszej uczennicy świadectwo z wyróżnieniem, a także nagrody i dyplomy za wyniki w nauce, frekwencję, sportowe sukcesy, a także za zaangażowanie w życie szkoły podczas tegorocznych uroczystości szkolnych oraz za pracę w Samorządzie Szkolnym.

Korzystając ze sposobności pani Dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły – nauczycielom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi, a także władzom samorządowym.

Czytaj więcej...

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia  nieustannie zachęca do gromadzenia i oddawania plastikowych nakrętek ze wszystkich opakowań. Zebrane nakrętki Hospicjum przekazuje do firmy, która zajmuje się ich utylizacją, a za uzyskane pieniądze finansuje spełnianie marzeń oraz zakup prezentów dla swoich Podopiecznych.

 Od dwóch lat nasza szkolna społeczność w odpowiedzi na apel pracowników Hospicjum aktywnie włącza się w tą akcję.  Stałe miejsce na naszym korytarzu ma pojemnik, do którego nieustannie  i systematycznie wrzucamy uzbierane przez nas nakrętki. Tegoroczne „zbiory” oddaliśmy już do Hospicjum. W naszej szkole jej  koordynatorem jest pan Robert Drapała.

Zachęcamy do wsparcia akcji w przyszłym roku szkolnym.

 


Copyright© R.Drapała