Dziennik

 

Erazmus2020 21

POWER plus

erasmus

Perspektywy 2021 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

 Rekrutacja2020

     
   
Technik informatyk K
Technik ekonomista K
Technik architektury
Technik Budownictwa K
Technik organizacji reklamy K
Technik logistyk K
rachunkowości4
Fryzjer K
Monter zabudowy i robót wykończeniowych K
LO1 2
klasa dziennikarska
LO3 2
YTfilmy2

25 czerwca 2021 r. jako społeczność szkolna ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej świętowaliśmy zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Po raz ostatni wspólnie spędziliśmy czas w szkole przed rozpoczęciem wakacji. Pomimo sytuacji pandemicznej udało się zorganizować to wyjątkowe szkolne wydarzenie.

Pani Magdalena Dyndur p.o. Dyrektora podziękowała wszystkim za trud nauki w tym niełatwym roku szkolnym oraz podkreśliła wagę relacji międzyludzkich, które w tym czasie były szczególnie ważne.

W tym wyjątkowym dniu gościnnie byli z nami pan Michał Pelczarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego oraz pani Ewa Siegieda - Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i średnie powyżej 4,76 otrzymali swoje świadectwa, dyplomy i nagrody z rąk Dyrekcji i wychowawców przy ogólnym aplauzie zebranych na sali osób.

Czytaj więcej...

W dniu 24 czerwca 2021 r. w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu powiatowego „Szarady językowe. Jagiellończyk (nie)jednym słowem”, podczas którego ogłoszone zostały wyniki i wręczono nagrody.

Uczestnicy tych zmagań mieli za zadanie wykazać się umiejętnością pozyskania z różnych źródeł wiedzy o Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Zdobyte informacje musieli przekształcić i skondensować nadając pracy konkursowej formę słów-haseł i zapisując na planszy w sposób wskazany w regulaminie.

Starostwo Powiatu Łęczyńskiego objęło patronat nad konkursem i ufundowało nagrody, które zostały wręczone przez pana Starostę Krzysztofa Niewiadomskiego. W uroczystości wziął udział również pan Michał Pelczarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego.
I miejsce w konkursie otrzymał Wiktor Mazurek – uczeń VII klasy SP nr 4 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łęcznej.

Czytaj więcej...

Młodzi w Akcji+ to ogólnopolski program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Podczas jego trwania zespoły uczniowskie wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt.

W tej edycji mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż lub zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami.

Do realizacji projektu przystąpiło troje uczniów z klasy I liceum (profil dziennikarski). Mieli oni okazję uczestniczyć w inauguracyjnym wykładzie prof. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, który przybliżył młodzieży zagadnienia związane z ochroną praw człowieka. Obowiązkowym etapem projektu był również udział w webinarze tematycznym: „Bezrefleksyjność – o niesłuchaniu, gdy słuchamy” oraz „Efekt kameleona, czyli o psychologii naśladownictwa” (prof. dr hab. Wojciech Kulesza, Uniwersytet SWPS).

Podczas warsztatów online uczniowie pracowali również nad pomysłem i kształtem swojego projektu, a swoje wyniki prezentowali pozostałym uczestnikom. Wartością dodaną była również możliwość uczestnictwa w fakultatywnych webinarach prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy podjęli takie tematy jak: „Grywalizacja, czyli jak wykorzystać gry w projektach” (dr hab. Paweł Olejniczak, SWPS), „Przemoc rówieśnicza – konflikty i ich rozwiązywanie” (dr Małgorzata Wójcik) oraz „Polityka – rzeczywistość prawdziwa czy wirtualna?” (dr hab. Igor Lyubashenko, SWPS).

Bez wątpienia udział w programie dał licealistom możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie tworzenia form dziennikarskich, pozwolił ujawnić swoją niezwykłą kreatywność i chęć dzielenia się swoimi pomysłami.

Wynikiem pracy naszych „szkolnych dziennikarzy” był ich pierwszy „dziennikarski szlif” - reportaż poświęcony najciekawszym momentom z historii szkoły. Nikt przecież nie powiedział, że o szkole nie można pisać niebanalnie.

Nasi reportażyści to: Nikola Szafran, Karolina Włodarczyk i Oliwier Rudny. Koordynatorem projektu była p. Anna Korszla-Mazurek, nauczyciel języka polskiego, a opiekunem wspomagającym p. Dorota Choma, nauczyciel dziennikarstwa i psychologii mediów.

Zapraszamy do lektury. :)

"Dowiedzieliśmy się! ty tez możesz!" - reportaż autorstwa uczniów o historii Jagiellończyka.

 

Szanowni Państwo!

Za kilka dni, po wielu miesiącach nauki zdalnej, wracamy do nauczania stacjonarnego. Początkowo od 17 do 28 maja zajęcia będą realizowane w formie hybrydowej, a od 31. maja wszyscy Uczniowie zasiądą w szkolnych ławkach.

Mamy świadomość, że czas izolacji spowodowany pandemią miał niekorzystny wpływ na kondycję psychiczną i stan emocjonalny młodzieży, która przez długi czas pozbawiona była możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, wychowawcami i nauczycielami.

Z rozmów z Uczniami jasno wynika, że chęci powrotu do szkoły (do koleżanek i kolegów, ale też do tradycyjnej formy pracy) towarzyszy niepokój i obawa przed: odpytywaniem, nadmiarem kartkówek i sprawdzianów. Wielu uczniów boi się, że wracając do szkoły pogorszy swoje oceny.

Chcemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by powrót naszych uczniów do szkoły odbywał się w przyjaznej atmosferze.

Obok realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych priorytetem Grona Pedagogicznego będzie dbałość o odbudowanie pozytywnych relacji i więzi pomiędzy wszystkimi członkami szkolnej społeczności. Postawimy nacisk na rozmowy o problemach i trudnościach, z jakimi borykali się Uczniowie podczas nauki zdalnej. Będziemy uważnie słuchać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszej młodzieży. Nie będziemy odpytywać, ale utrwalać i powtarzać materiał realizowany w trakcie roku szkolnego, uzupełniać ewentualne braki, objaśniać zawiłe treści. Nie będziemy robić kartkówek i sprawdzianów z okresu nauki zdalnej. Prace klasowe będą dotyczyły bieżącego materiału wynikającego z realizacji podstawy programowej. Umożliwimy Uczniom nadrobienie zaległości i poprawę ocen.

Cieszymy się, że już niebawem będziemy mogli ponownie powitać Uczniów w murach „Jagiellończyka”. Naszym życzeniem jest, aby – podobnie jak my – nasi Uczniowie czuli radość z powrotu do szkoły i spotkania z przyjaciółmi oraz nauczycielami.

Korzystając z okazji, dziękujemy Państwu za współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Doceniamy Państwa wysiłek, zaangażowanie i wsparcie, jakiego udzielaliście Państwo swoim dzieciom oraz nam, nauczycielom.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja

Z myślą o świętujących swój dzień 12 maja pielęgniarkach i położnych ze szpitali z ponad 40 polskich miast Fundacja Dr Clown zorganizowała specjalną akcję. Lokalnie z myślą o pracownikach łęczyńskiego szpitala w akcję włączyli się także uczniowie z ZS im. króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Aby uhonorować pracę i wsparcie pielęgniarek fundacja zadbała o przygotowanie paczek z upominkami oraz własnoręcznie wykonanych kartek z życzeniami. W celu ich przygotowania zaangażowała do współpracy lokalnych przedsiębiorców, a także placówki edukacyjne.

Udział społeczności Jagiellończyka w tej szczytnej akcji organizowanej z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych polegał na przygotowaniu przez uczniów kolorowych laurek ze słowem podziękowania i miłymi życzeniami. W działania te chętnie i z wielkim zaangażowaniem włączyli się uczniowie klas 1 TI, 1 TR, 2g TI, 2g TE oraz 2 LO. Wspólnymi siłami udało się stworzyć ponad 50 kartek. Wszystkie zostały przez wolontariuszy fundacji przekazane pielęgniarkom i pielęgniarzom Powiatowego Szpitala w Łęcznej w ramach wyrazu wdzięczności za zaangażowanie, troskliwość, poświęcenie dla dobra pacjentów.

- Dziękuję naszym uczniom za udział w akcji, a przy okazji dziękuję pani Emilii Salak za pomoc w procesie tworzenia kartek. Mamy nadzieje, że otrzymane upominki sprawią obdarowanym tyle radości co nam, ich przygotowanie. - stwierdziła pani Renata Misztal – nauczyciel katecheta oraz szkolny koordynator i inicjator udziału Jagiellończyka w akcji.

  • 1620807178621
  • 1620807178633
  • IMG_20210430_094403
  • IMG_20210430_094851
  • IMG_20210430_095023
  • IMG_20210430_095121
  • IMG_20210430_102822

Simple Image Gallery Extended

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej