Oferta edukacyjna

Animacje 3D uczniów

Prace uczniów

Ranking szkół 2014


Szkoła Innowacji


Nowoczesna Szkoła

Współpraca z WSPA


W dniu 27 czerwca 2014 r. w ZS im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

Podczas ostatniego w tym roku szkolnym apelu, pani Dyrektor Dorota Makara wraz z Wicestarostą Kazimierzem Radko oraz przewodniczącą Rady Rodziców - Bożeną Maciejewską, wręczyła najlepszej uczennicy świadectwo z wyróżnieniem, a także nagrody i dyplomy za wyniki w nauce, frekwencję, sportowe sukcesy, a także za zaangażowanie w życie szkoły podczas tegorocznych uroczystości szkolnych oraz za pracę w Samorządzie Szkolnym.

Korzystając ze sposobności pani Dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły – nauczycielom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi, a także władzom samorządowym.

Czytaj więcej...

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia  nieustannie zachęca do gromadzenia i oddawania plastikowych nakrętek ze wszystkich opakowań. Zebrane nakrętki Hospicjum przekazuje do firmy, która zajmuje się ich utylizacją, a za uzyskane pieniądze finansuje spełnianie marzeń oraz zakup prezentów dla swoich Podopiecznych.

 Od dwóch lat nasza szkolna społeczność w odpowiedzi na apel pracowników Hospicjum aktywnie włącza się w tą akcję.  Stałe miejsce na naszym korytarzu ma pojemnik, do którego nieustannie  i systematycznie wrzucamy uzbierane przez nas nakrętki. Tegoroczne „zbiory” oddaliśmy już do Hospicjum. W naszej szkole jej  koordynatorem jest pan Robert Drapała.

Zachęcamy do wsparcia akcji w przyszłym roku szkolnym.

Piosenka  „My w Jagiellończyku..” to parodia znanego każdemu utworu Donatana i Cleo. Powstała  ona dzięki klasie II ZSZ.

Do ogólnie znanej melodii piosenki „My Słowianie” uczniowie tej klasy, wraz ze swoim wychowawcą, stworzyli oryginalny tekst z „jagiellońskim” przesłaniem.  Choć utwór powstał z myślą o uświetnieniu uroczystości pożegnania klasy III ZSZ, jednak na tym nie zakończył się jego żywot.

Dziewczęta z II ZSZ, specjalnie dla naszej szkolnej społeczności, wystąpiły przed kamerą i ponownie zaśpiewały „My w Jagiellończyku..”. Oto efekt ich starań. 

 

W dniu 18 czerwca 2014 r. w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w szóstej już edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”.

Na rozpoczęcie spotkania pani Dyrektor Dorota Makara w kilku zdaniach podsumowała konkurs oraz podziękowała wszystkim za udział i zaangażowanie. W tym roku na konkurs wpłynęło 25 prac w formie plakatu, w tym 23 w kategorii klas gimnazjalnych i 2 w  kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wysiłek włożony w wykonanie tych prac przyniósł nie tylko satysfakcję ze zwycięstwa,  ale również cenne nagrody rzeczowej w postaci m.in. tabletu, książki czy pendrive'a.

Czytaj więcej...

 


Copyright© R.Drapała