Przewodniczący: Dominika Wrońska

Wiceprzewodnicząca: Natalia Mitrus

Sekretarz: Mateusz Śliwka

Skarbnik: Krzysztof Prucnal

Opiekun: mgr Sitkowska Magdalena

 

 

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej