erasmus

Grecja2019

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Od dnia 24-05-2019 w sekretariacie szkoły wydawane są dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów klas czwartych.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej