Z okazji przypadającej 24 września 2021 r. rocznicy 200-lecia urodzin C. K. Norwida oraz ogłoszenia tego roku przez Sejm Rokiem Cypriana Kamila Norwida, nauczyciele na lekcjach języka polskiego przybliżyli uczniom naszej szkoły sylwetkę i twórczość poety.

Dlaczego warto poznawać przeszłość? Jaki los spotyka wielkich ludzi niedocenianych za życia? – to pytania, na które młodzież szukała odpowiedzi analizując wiersz „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…”. Konteksty historyczne, kulturowe i biograficzne pojawiły się w interpretacji „Mojej piosnki (II)”. Uczniowie dyskutowali na temat obrazu ojczyzny w wierszu Norwida i tej, w której żyją dzisiaj. Utwór romantycznego wieszcza stał się przyczynkiem do rozmowy o różnych formach współczesnego patriotyzmu. Z kolei miłośnicy historii Romea i Julii opisanej w dramacie W. Szekspira, poznali wiersz „W Weronie”, w którym Norwid zmetaforyzował wizerunek natury i zestawił jej reakcję z zachowaniem ludzi na śmierć młodych kochanków. Kto patrzy przez „szkiełko i oko”, a kto jest poruszony i opłakuje ich odejście? Dyskusję młodzieży zainspirowała kolejna aluzja literacka obecna w utworze, czyli nawiązanie do ballady „Romantyczność” A. Mickiewicza.

Gazetka okolicznościowa prezentująca postać C. K. Norwida oraz kącik czytelniczy z wyborem utworów poety dostępnych w bibliotece szkolnej dopełniły obchody Roku Norwida w naszej szkole.

  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116

Simple Image Gallery Extended

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej