Trójka naszych uczniów: Adrian Czuchryta (z klasy I TI) oraz Krystian Gułaś i Kacper Huszaluk ( z klasy IIp TI) wzięła udział w XVII Regionalnym Konkursie Informatycznym Dzień Bezpiecznego Komputera. W wyniku tego Krystianowi udało się zdobyć wyróżnienie w konkursie.

Nad ich merytorycznym przygotowaniem czuwała pani Małgorzata Szram.

Konkurs co roku organizowanym jest przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a przeprowadzany w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Gratulujemy!

Projekt realizowany będzie przez naszą szkołę w roku 2021.  ogloszenie o rekrutacji

Skierowany jest do uczniów, którzy uczą się na kierunkach:
   - Technik Informatyk
   - Technik Budownictwa
   - Technik Organizacji Reklamy/Technik Reklamy
   - Technik Ekonomista/Rachunkowości
   - Technik Logistyki
   - Technik Architektury Krajobrazu

W projekcie weźmie sumie 84 uczniów

W ramach projektu uczniowie będą brać udział w:
   •    Zajęciach przygotowawczych, składających się z:
        - przygotowania językowego,
        - przygotowania kulturowego,
        - przygotowania społeczno-pedagogicznego,
        - przygotowania BHP.
   •    Stażu zawodowego, który pozwoli uczniom na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych.
 

Rekrutacja i przygotowanie uczestników rozpoczną się na początku marca 2021. Wszystkie informacje związane z realizacją projektu będą na bieżąco pojawiać się na naszej stronie internetowej.

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, Nauczyciele.


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 26 lutego 2021 r. ogłosiła wyniki konkursu na Akredytację w ramach programu Erasmus+ i ku naszej radość udało nam się tę Akredytację uzyskać.

Był to pierwszy w historii konkurs na Akredytację w ramach programu Erasmus+ w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego. Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji.

Z radością informujemy, iż nasza szkoła dostała się do grona „Szkół Myślenia Pozytywnego 2021” w ramach projektu „Myślę Pozytywnie”, który wdrażamy w bieżącym roku kalendarzowym w naszej placówce.

Przez cały rok 2021 będziemy współpracować z Instytutem Edukacji Pozytywnej nad wspieraniem zdrowia psychicznego młodzieży. Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Pierwsze kroki”.
„Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.

Czytaj więcej...

Z wielką przyjemnością informujemy, że Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej po raz kolejny znalazło się w pięćdziesiątce najlepszych szkół zawodowych Lubelszczyzny, zajmując w tegorocznym rankingu  40. miejsce.

Ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych ogłoszony został już po raz dwudziesty trzeci przez dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy". Zgodnie z postawieniami Kapituły, technika są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Warto podkreślić, że Technikum z „Jagiellończyka” od wielu lat stale plasuje się wśród najlepszej pięćdziesiątki techników województwa lubelskiego. W tym roku jest jednym z dwóch techników spośród techników Powiatu Łęczyńskiego, któremu udało się znaleźć w tym zacnym gronie.

W piątek, 11 grudnia, godzinach od 9:00 do 12:20 odbyły się coroczne warsztaty o nazwie „DIGITAL YOUTH FORUM”, w których wzięła udział klasa 1 LO wraz z opiekunem, panią Magdaleną Szozdą. Tego dnia w całej Polsce z programu skorzystało ok. 22 tysięcy uczniów i ich nauczycieli, ale… jak właściwie wyglądały i czego dotyczyły wspomniane warsztaty? Spieszymy z wyjaśnieniami: organizowana co roku akcja polega na odwiedzaniu uczniów w szkołach przez przedstawicieli DYF oraz edukacji poprzez otwartą dyskusję i wykłady. DYF poświęcone jest edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z Internetu i nowych technologii. W tym roku, ze względu na sytuację związaną pandemią, warsztaty nie mogły odbyć się w tradycyjnej formie. W takim razie: jak wyglądały? Czego dotyczyły?

Czytaj więcej...

"Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”- pod tym hasłem już po raz trzeci Fundacja „Dbam o Mój Zasięg zorganizowała Ogólnopolską Kampanię Społeczną. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o innych, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych .Zgodnie z celami akcji zachęcaliśmy, aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe i zastąpić je tradycyjną kartką z życzeniami.

ZS im. króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej już po raz drugi wziął udział w tym projekcie. Niestety ze względów epidemiologicznych tegoroczny udział w kampanii miał wymiar symboliczny.

 

Czytaj więcej...

Patryk Małyska, uczeń klasy II p technikum informatycznego zdobył wyróżnienie w XXIX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Literackim „Moje Boże Narodzenie” w kategorii: praca literacka.

Celem konkursu zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty było kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej oraz promowanie młodych talentów plastycznych i literackich. Praca Patryka znalazła się wśród 72 utworów nadesłanych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. lubelskiego.

Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem do udziału w konkursie sprawowała polonistka, pani Joanna Kowalczyk.

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów :)

Uczennice z klasy IV TOR wywalczyły III miejsce na podium w VII Patriotycznym Konkursie o Puchar Starosty Powiatu Łęczyńskiego „Biel i Czerwień – Barwy Niepodległości” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Konkurs „Biel i Czerwień – Barwy Niepodległości” został skierowany do uczniów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu Łęczyńskiego. Celem konkursu było pogłębianie świadomości patriotycznej młodych ludzi oraz stworzenie im możliwości zaprezentowania ich talentów i kreatywnych postaw. Ponadto sprawdzał on w jakim stopniu młodzież zna i godnie reprezentuje barwy narodowe.

Czytaj więcej...

W tym roku 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów. Aż troje młodych ludzi z grona wyróżnionych tą nagrodą  jest uczniami z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, a mianowicie są to:
- Kacper Huszaluk – uczeń z klasy II Technikum Informatycznego w ZS im Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
- Adrian Walkiewicz – uczeń z klasy 2 I LO im. J. Zamoyskiego w ZS im Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
- Helena Walkowska – uczennica z klasy IV Technikum Ekonomicznego w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

 

Czytaj więcej...

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej