30 maja 2019 r. odbyło się spotkanie upowszechniające efekty projektu „Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry” w ramach którego uczniowie naszej szkoły odbywali od 3 do 30 marca 2019 r. miesięczne praktyki w Grecji. Zorganizowała i poprowadziła je pani Emilia Salak – koordynator projektu.

Na spotkanie przybyli wszyscy zainteresowani poznaniem szczegółów dotyczących organizacji, przebiegu i wyników projektu w szczególności rodzice i uczniowie z naszej szkoły. Przybyli goście nie tylko wysłuchali i obejrzeli relację z projektu prezentowaną przez koordynatora. Każdy z nich otrzymał broszurę podsumowującą to przedsięwzięcie.

 

Z kolei w 29 kwietnia 2019 r. w Dniu Otwartym „Jagiellończyka” w celu upowszechniania rezultatów projektu zorganizowane zostało stoisko eksperckie pod szyldem programu Erasmus+. Nad organizacją i opieką nad stoiskiem czuwali uczestnicy projektu, którzy przygotowali film, prezentację, eksponowani wypracowane materiały i opowiadali o swoich przeżyciach i doświadczeniach.

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej