Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

Szczegółowe zasady rekrutacji i kryteria przyjęcia do szkoły

 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:  

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

14.05.2018

08:00

15.06.2018

15:00

Składanie wniosków

22.06.2018

08:00

 

26.06.2018

15:00

Uzupełenie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o wynikach egzaminu gimnazjalnego

04.07.2018

10:00

 

04.07.2018

10:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

 

-

06.07.2018

14:00

 

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie oryginałów: świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

09.07.2018

12:00

09.07.2018

12:00

 

Publikacja list przyjętych

 

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej