Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego - to szkoła o trzyletnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w 3-letnim cyklu kształcenia realizują przedmioty na poziomie podstawowym oraz przedmioty na poziomie rozszerzonym – w zależności od wybranego profilu klasy.


Przedmioty realizowane na poziomie podstawowym przez każdego licealistę: język polski, język angielski, język niemiecki lub język hiszpański, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia/etyka.


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019
Gimnazjalisto! Po napisaniu egzaminu gimnazjalnego czeka cię dalsza nauka. Warto więc, wybrać szkołę, która dobrze przygotuje Cię do zdania matury będącej dla Ciebie przepustką na wymarzone studia. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego na pewno Ci w tym pomoże.
Proponujemy Ci naukę w jednej z siedmiu klas pierwszych z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:


Język polski, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie
Jeśli interesują Cię ludzie i różnorodność kultur, chcesz być w centrum współczesnego świata, komunikować się z innymi bez żadnych barier językowych klasa o charakterze humanistycznym - to idealny wybór!
Języki obce: język hiszpański/francuski.

Przygotowanie do studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska/niemiecka oraz inne, filozofia, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, kulturoznawstwo i inne.


Język polski, Język angielski, Historia
Jeśli lubisz czytać książki, analizować problemy społeczne i polityczne, jesteś zainteresowany życiem i kulturą regionu, chcesz doskonalić umiejętność pisania tekstów dziennikarskich, redagować szkolną gazetkę – ta klasa jest właśnie dla Ciebie!
Języki obce: język hiszpański/francuski.
Przygotowanie do studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska/niemiecka oraz inne, filozofia, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, kulturoznawstwo i inne.


Matematyka, Geografia, Język angielski
Jeśli interesują Cię nauki ścisłe, ludzie i różnorodność kultur, chcesz być w centrum współczesnego świata, komunikować się z innymi bez żadnych barier językowych – ta klasa jest właśnie dla Ciebie!
Języki obce:angielski, niemiecki.
Przygotowanie do studiów na kierunkach: matematyka, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, kulturoznawstwo, architektura, ekonomia, geodezja, logistyka, zarządzanie i inne.


Matematyka, Fizyka, Informatyka
Jeśli interesują Cię nauki ścisłe, jesteś zafascynowany/a światem liczb i pojęć matematycznych, postrzegasz komputer jako narzędzie niezbędne w nauce i pracy a w otaczającej Cię rzeczywistości dostrzegasz wiele zjawisk fizycznych – ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

Języki obce: angielski, niemiecki.
Przygotowanie do studiów na kierunkach: matematyka, informatyka, budownictwo, architektura, ekonomia, geodezja, logistyka, marketing, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inne.


Biologia, Chemia, Język angielski
Jeśli lubisz poznawać i odkrywać makro- i mikroświat, Twoim żywiołem jest świat reakcji chemicznych, kochasz przyrodę i pragniesz poznawać zjawiska w niej zachodzące – klasa z rozszerzeniem biologiczno - chemicznym jest właśnie dla Ciebie!

Języki obce: angielski, niemiecki.
Przygotowanie do studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, biologia, chemia, biotechnologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia, weterynaria, biochemia, ochrona środowiska, wychowanie fizyczne i inne.

 

Wiedza o społeczeństwie, Geografia, Język angielski (Klasa policyjna)
Jeśli jesteś zainteresowany/a w przyszłości pracą w policji, logicznie myślisz i szybko kojarzysz fakty, wyróżniasz się odwagą i mocną psychiką, zależy Ci na bezpieczeństwie innych, klasa policyjna jest właśnie dla Ciebie!

Języki obce: angielski, niemiecki.
Przygotowanie do studiów na kierunkach: służby mundurowe (służby celne, wojsko, policja), prawo i administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia i inne.

 

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej