Salon Maturzystów to kampania informacyjna organizowana przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która przyciąga uczniów klas maturalnych w celu pozyskania informacji na temat egzaminów maturalnych, przebiegu rekrutacji na studia oraz poznania oferty szkół wyższych.
27 września 2019 r. uczniowie klasy 3 LO wraz z wychowawcą Katarzyną Konopką uczestniczyli w kolejnej edycji „Salonu Maturzystów” – spotkaniu organizowanym w tym roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Czytaj więcej...

Czworo uczniów ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej zostało objęta systemem stypendialnym w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego.

Z tej właśnie okazji w dniu 19 września z rąk pana Michała Pelczarskiego – Wicestarosty Powiatu Łęczyńskiego i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej Marty Piwońskiej odebrali listy gratulacyjne.

Stypendia przyznano łącznie dzwudziestu osobom za wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia uzyskane w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Nasze uczennie – Gabriela Staniak z klasy II TB, Helena Walkowska z klasy III TE oraz Jolanta Brzostowska z klasy III TI  – za średnią ocen powyżej 5,00 przez najbliższe kilka miesięcy otrzymywać będą wsparcie finansowe.

Ponadto za wyniki w olimpiadach i konkursach Jolanta Brzostowska i Mateusz Śliwka uczniowie klasy III TI również otrzymają jednorazowe stypendium.

Gratulujemy naszym uczniom takiego sukcesu i życzymy im równie wysokich lub jeszcze wyższych wyników w przyszłości.

10 września 2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej nasza szkoła już po raz kolejny zaangażowała się w ogólnopolską akcję „Narodowego Czytania”. Jest to inicjatywa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, kontynuowana obecnie przez Pana Andrzeja Dudę.

W roku 2012 czytaliśmy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, następnie „Zemstę” Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, a w ubiegłym roku „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Na ósme czytanie wybrano osiem nowel.

Czytaj więcej...

2 września 2019 r. Dyrekcja, grono nauczycieli oraz uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum przy ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej wraz z gościem panią Wiolettą Wachewicz – Sekretarzem Powiatu Łęczyńskiego wspólnie zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/2020.
- Nie mogę złożyć Wam lepszych życzeń niż te, byście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczających Was zjawisk oraz kultur. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. Sumienność, pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów. – podkreślała w swoim przemówieniu pani Dorota Makara – Dyrektor Szkoły.

Ponieważ dla szerokiego grona zebranych uczniów jest to początek nowego etapu edukacji w kolejnej szkole i w nowym środowisku, dlatego pani Dyrektor szczególnie witała ich mówiąc: Dla Was dopiero, co zaczyna się szkolna przygoda. W murach tego budynku, czeka Was mnóstwo dobrych rzeczy: wiadomości, doświadczeń, wydarzeń, emocji. I ludzi, którzy mają na celu wasze szczęście „i dzisiaj i jutro”. Pragniemy abyście czuli się tutaj, od teraz już także w waszej szkole, tak jak w drugim, trochę większym, domu.

Uroczystości wewnątrzszkolne poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Barbary w Łęcznej.

Fundusze Europejskie                                                             Fundusz spoleczny

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie dla nowego projektu praktyk zawodowych „Staże zagraniczne w UE - lepszy start w przyszłość”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.
Uczniowie kierunków: Technik ekonomista, Technik informatyk, Technik organizacji reklamy oraz Technik budownictwa odbędą dwutygodniowe praktyki w Grecji. Jest to kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, dzięki któremu możemy podnosić kwalifikacje naszych uczniów, zapewniając im lepszy start w przyszłość.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej