erasmus

Grecja2019

Film promocyjny

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

13 listopada 2017r. nasi uczniowie z klas II LO i I TI wzięli udział w 42 Olimpiadzie Języka Angielskiego zorganizowanej przez Wyższą Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.
Celem Olimpiady jest aktywizacja uczniów, by zdobywając wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania.
Uczestnicy mierzyli się z testem leksykalno-gramatycznym sprawdzającym znajomość języka pod względem poprawności formalnej.

Czytaj więcej...

- Jak opisać obraz? Na co zwrócić uwagę? Co sprawia, że kompozycja jest statyczna albo dynamiczna, wertykalna albo horyzontalna? Co buduje głębię obrazu?

To pytania, na które szukali odpowiedzi uczniowie klasy IV TOR i IV TI, którzy w środę, 8 listopada 2017 r., wraz z polonistką, panią Joanną Kowalczyk, wybrali się do Muzeum Lubelskiego. Pod fachowym okiem historyka sztuki wspólnie zanalizowali „Ucztę u Heroda” Petera Rubensa i kopię „Portretu Stefana Batorego” Marcina Kobera. Następnie z dużym zainteresowaniem obejrzeli wystawę „Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny”, na której zaprezentowano grafikę i ceramikę hiszpańskiego artysty. – To była nietypowa lekcja języka polskiego, ale bardzo ciekawa – zgodnie stwierdzili. – Wykorzystamy te wskazówki w przygotowaniu wypowiedzi argumentacyjnej na egzaminie dojrzałości z języka polskiego.

Czytaj więcej...

"Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku" - to nazwa projektu mającego na celu wzrost jakości kształcenia zawodowego, dostosowującego kwalifikacje i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy. 9 listopada 2017 r. Starosta Roman Cholewa, Wicestarosta Dariusz Kowalski oraz Skarbnik Powiatu Patrycja Miazio podpisali umowę na dofinansowanie realizacji tego projektu w technikach i zasadniczej szkole zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Czytaj więcej...

W dniu 7 listopada 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz listów gratulacyjnych wojewody lubelskiego dla rodziców.

Podczas tej uroczystości wzięło udział 237 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.

W tym roku stypendystkami ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej zostały Justyna Głąb z klasy IIb LO im. Jana Zamoyskiego oraz Aleksandra Bielińska z klasy IV technikum organizacji reklamy.

Czytaj więcej...

Już po raz trzeci czwórka uczniów z "Jagiellończyka" uczestniczyła w Festiwalu Aktywności Młodych. W tegorocznej odsłonie imprezy, która miała miejsce w dniu 24 października, wzięli udział: Weronika Stadnik (z klasy I LO), Justyna Głąb (z klasy IIB LO), Dawid Spaczyński (z klasy II TI) Barbara Wojciechowska (z klasy IV TOR) wraz z opiekunem panią Anetą Śliwą.

Czytaj więcej...

O tym, że „Ferdydurke” nie jest dziełem łatwym do odczytania i wystawienia na scenie, przekonało się 47 uczniów naszej szkoły, którzy we wtorek, 17 października 2017 r., obejrzeli adaptację sceniczną powieści Witolda Gombrowicza. Tegoroczni i przyszłoroczni maturzyści mieli okazję poznać trudny dla młodego odbiorcy metaforyczny świat awangardowej lektury.

Czytaj więcej...

Poczynając od piątkowego wieczoru 13 października przez całą noc, aż do wczesnych sobotnich godzin porannych grupa chętnych uczniów z ZS im. Króla K. Jagiellończyka pod opieką nauczycieli spędziła w szkole. Nikt w tym czasie nie miał zamiaru spać, bo w programie „Nocy w szkole” było wiele atrakcji.
Wydarzenie inaugurowała dyskoteka integracyjna dedykowana przede wszystkim, ale nie wyłącznie, uczniom klas pierwszych. Każdy chętny miał możliwość spędzać czas w kąciku gier i zabaw planszowych. Dla fanów kina przewidziany był seans wybranych filmów.
Organizacji całego przedsięwzięcia podjął się Samorząd Uczniowski wraz ze swym opiekunem panią Anetą Śliwą.

Uczniowie ZS im. Króla K. Jagiellończyka uczestniczyli w obchodach Święta Rodzin w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej zorganizowanych w dniu 11 października w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
25-cio osobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką pani Anety Śliwy – psychologa szkolnego odpowiedziała na zaproszenie do ŚDS w Łęcznej i wzięła udział w spotkaniu otwartym dla młodzieży dotyczącym działań Klubu Wolontariatu oraz psychiatrii środowiskowej. Prowadzący spotkanie zaprezentowali na nim film na temat psychiatrii środowiskowej i pomocy świadczonej przez dom przy czy gorąco namawiali zebranych uczniów do udziału w wolontariacie stałym lub akcyjnym. Aby dodatkowo zobrazować opis działalności oprowadzili uczestników spotkania po placówce pokazując tamtejsze pracownie: krawiecką, plastyczną, gastronomiczną, komputerową oraz pracownię służącą do majsterkowania.

Tradycją ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej stały się uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas których nie tylko składane są życzenia i podziękowania nauczycielom, ale też w tym czasie ma miejsce uroczyste ślubowanie i symboliczne włączanie nowych uczniów do grona społeczności szkolnej. Tegoroczne takie podwójne święto nauczyciele uczniowie Jagiellończyka obchodzili w piątek 13 października.

Czytaj więcej...

W nawiązaniu do zbliżającego się Dnia Dawcy Szpiku w dniu 10 października 2017 r. młodzież klas III i IV wysłuchała prelekcji na ten temat. Poprowadził ją pan Zygmunt Markowski – wieloletni honorowy dawca krwi i potencjalny dawca szpiku.

Spotkanie z potencjalnym dawcą szpiku miało na celu poinformowanie pełnoletnich uczniów naszej szkoły o tej formie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi a także obalenie mitów z nią związanych. Prowadzący prelekcję przedstawił pakiet niezbędnych informacji na ten temat, przede wszystkim: kto może zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych, jak wygląda przebieg badania a przede wszystkim podkreślał fakt dlaczego warto to robić. Przy okazji istniała możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości w związku z tematem, ponieważ żadne z pytań, które padało, nie pozostało bez wyczerpującej odpowiedzi.

Czytaj więcej...

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej