POWER plus

erasmus

Erasmus2019M

Film promocyjny

tarcza 2020

 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

 Erasmus +  2019

„Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykwalifikowanej kadry”

Projekt realizowany będzie przez naszą szkołę od 3.09.2018 roku i trwać będzie 13 miesięcy. Skierowany jest do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych, w sumie 48 uczniów, którzy uczą się na kierunkach:
- Technik Informatyk,
- Technik Budownictwa,
- Technik Architektury Krajobrazu.
W ramach projektu uczniowie będą brać udział w:
Zajęciach przygotowawczych, składających się z:
- przygotowania językowego,
- przygotowania kulturowego,
- przygotowania społeczno-pedagogicznego,
- przygotowania BHP.
Stażu zawodowym, który pozwoli uczniom na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych.
Rekrutacja i przygotowanie uczestników odbędą się na początku roku szkolnego 2018/19. Wszystkie informacje związane z realizacją projektu będą na bieżąco pojawiać się na naszej stronie internetowej oraz dostępne będą w szkole w sekretariacie.

 "Ziemia Łęczyńska"

 "Wspólnota Łęczyńska"

 Leczna24

 Strona Powiatu Łęczyńskiego

 

28 maja 2018 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej zaprosiło uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów klas VII szkoły podstawowej powiatu łęczyńskiego do udziału w IV Powiatowym Konkursie z języka angielskiego "ENGLISH AROUND ENGLISH - SPEAKING COUNTRIES", którego ideą jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień językowych uczniów, pogłębianie wiedzy na temat historii, geografii, kultury i życia codziennego mieszkańców krajów angielskiego obszaru językowego.

 

Czytaj więcej...

Anna Sachadyń, Justyna Trepiak i Damian Biały – uczniowie III klasy technikum architektury krajobrazu z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Miejsce do czytania przy Twojej szkole” zorganizowanym przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Uczniowie ci wykazali się umiejętnościami zawodowymi na wysokim poziomie, gdyż Ania swoim projektem wywalczyła II miejsce w konkursie, Justyna otrzymała wyróżnienie, a cała trójka w nagrodę weźmie udział w profesjonalnych warsztatach projektowych na wspomnianej uczelni.

Czytaj więcej...

Na kursy mogą zgłaszać się uczniowie Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej:

  • na kurs obsługi wózka widłowego (40 godz.) - z kierunku monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych, technik budownictwa
  • na kurs Excel (60 godz.) – z kierunku technik ekonomista
  • na kurs AutoCAD (60 godz.) – z kierunku technik informatyk i technik architektury krajobrazu
  • na kurs grafiki komputerowej (Corel, Photoshop) ( 110 godz.) – z kierunku technik informatyk
  • na kurs tworzenia fotorealistycznych wizualizacji ( 40 godz.) – z kierunku technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu
  • na kurs telemarketingu (16 godz.) – z kierunku technik organizacji reklamy

Kursy odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela). Szczegóły dotyczące harmonogramu będą dostępne w biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. Nr 12) oraz w  szkolnym biurze projektu.
    Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania poniżej) wypełnione i podpisane należy złożyć w szkolnym biurze projektu, bądź bezpośrednio u koordynatora merytorycznego – pani Małgorzaty Szram do 15 maja 2018 r.

Rozpoczynamy również rekrutację na kursy doskonalące dla nauczycieli.
Na kursy mogą się zgłaszać nauczyciele przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej:

  • na kurs grafiki komputerowej (220 godz.) – nauczyciele w zawodzie technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu
  • na kurs zaawansowanego programowania PHP (28 godz.) – nauczyciel w zawodzie technik informatyk
  • na kurs AutoCAD (60 godz.) – nauczyciele w zawodzie technik informatyk i technik architektury krajobrazu
  • na kurs Excel (60 godz.) – nauczyciele w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji reklamy

Kursy odbywać się będą w trybie popołudniowym bądź weekendowym. Szczegóły dotyczące harmonogramu będą dostępne w biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. Nr 12) oraz w szkolnym biurze projektu.
Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania poniżej) wypełnione i podpisane należy złożyć w szkolnym biurze projektu, bądź bezpośrednio u koordynatora merytorycznego – Pani Małgorzaty Szram do 15 maja 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W KURSACH I STAŻACH DLA UCZNIÓW

Regulamin rekrutacji i udziału w kursach n-le

ZAŁ. 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY - NAUCZYCIELE

ZAŁ. 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY - UCZNIOWIE

ZAŁ. 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA - NAUCZYCIELE

ZAŁ. 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIOWIE

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE - NAUCZYCIELE

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU UCZNIOWIE

Nasza szkoła po raz szósty z rzędu uzyskała certyfikat „Szkoła Innowacji” w organizowanym od 2013 roku przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji Projekcie Certyfikacji Szkół i Konkursie Lider Innowacji.
Według organizatorów celem projektu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość oraz podejmowane są wszelkie działania o niestandardowym i innowacyjnym charakterze.
Zgłoszone do konkursu szkoły oceniała Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, szkół oraz mediów.
Nasza szkoła jest jedną z czterech szkół z powiatu łęczyńskiego, które mogą poszczycić się tytułem „Szkoły Innowacji”. Oprócz "Jagiellończyka" certyfikat otrzymały ZSG w Łęcznej, ZS Rolniczych w Kijanach oraz ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie.
Lista laureatów została ogłoszona podczas uroczystej gali, która odbyła się 19 kwietnia 2018 r w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Certyfikat przyznany naszej szkole odebrała pani Dyrektor Dorota Makara.

Nie oczekujcie od dnia tego, co mogą dać lata. Ale nie zapominajcie, że lata składają się z wielu dni, dlatego postanówcie, że nie zmarnujecie ani jednego - słowa te w dniu 27 kwietnia 2018 r. towarzyszyły tegorocznym absolwentom w trakcie ich uroczystego zakończenia nauki i pożegnania z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Absolwenci klas czwartych Technikum spotkali się aby wraz z Dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, młodszymi koleżankami i kolegami oraz zaproszonymi gośćmi uroczyście zakończyć kolejny etap w ich życiu i jeden z etapów w edukacji.

Czytaj więcej...

W ramach przygotowanej na ten rok akcji rekrutacyjnej 23 marca ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej otworzył swoje drzwi dla gimnazjalistów powiatu łęczńskiego. – Jak co roku Dzień Otwarty jest nie tylko okazją dozaprezentowania naszej oferty kształcenia jest to także sposobność do pokazania gościom panującej w szkole życzliwej atmosfery z której nasza szkoła słynie od wielu lat. – mówili jej organizatorzy.

Czytaj więcej...

12 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury w Chełmie odbył się Finał XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej, w tym towarzyszącego mu Konkursu Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej. W konkursie uczestniczyło 96 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego

W tegorocznej edycji konkursu tłumaczeniowego wzięła udział trójka uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka – Justyna Głąb (II B), Izabella Szpitun (I A) i Aleksandra Siczek (I A). Uczennice stawiły czoła tłumaczeniu wiersza Alberta J. Atkinsa „My Retreat”.

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice!

W imieniu Dyrekcji, Wychowawców oraz całego Grona Pedagogicznego w dniu 19 marca 2018 r. zapraszamy Państwa do ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Na początku od godziny 16.30 na szkolnej auli odbędzie krótka i praktyczna prelekcja prowadzona przez psychologa szkolnego panią Anetę Śliwę na temat uzależnień niechemicznych.

Następnie zapraszamy do udziału w zebraniach z wychowawcami poszczególnych klas od godziny 17.00 do godziny 17.30.

Tradycyjnie nasi nauczyciele będą do Państwa dyspozycji także podczas konsultacji od godziny 17.30 do godziny 18.30. W tym czasie zapraszamy rodziców zainteresowanych bezpośrednią rozmową z poszczególnymi nauczycielami.

Przydział sal na zabranie rodziców z wychowawcami i konsultacje.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej